Visa allt om Nyköping Vattenkraft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 512 3 071 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 5 4 - - - - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) -1 204 -1 897 0 0 -1 0 -1 0 -1 2
Resultat efter finansnetto -1 284 -2 150 1 1 1 0 0 3 2 4
Årets resultat -1 284 -2 150 1 1 1 0 0 3 2 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 275 29 804 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 758 2 454 83 82 81 80 80 80 77 75
Tillgångar 31 034 32 258 83 82 81 80 80 80 77 75
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 049 1 033 83 82 81 80 80 80 77 76
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 200 28 800 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 785 2 425 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 31 034 32 258 83 82 81 80 80 80 77 75
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 517 3 075 0 0 0 0 0 0 0 2
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -432 -1 206 0 0 -1 0 -1 0 -1 2
Nettoomsättningförändring 46,92% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -3,88% -5,85% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -26,66% -61,48% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 78,83% 89,32% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -22,76% 0,94% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 3,38% 3,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 101,33%
Kassalikviditet 63,12% 101,20% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...