Visa allt om L Olssons Måleri i Helsingborg AB
Visa allt om L Olssons Måleri i Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 44 8 279 4 970 1 955 0 0 1 852
Övrig omsättning - - 5 - - - 1 - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 5 -9 541 134 93 -7 -3 9
Resultat efter finansnetto -1 -2 7 -6 548 134 93 -6 1 41
Årets resultat -1 -2 1 -6 291 151 111 1 -1 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 120 121 430 709 4 599 902 967 335 341 431
Tillgångar 120 121 430 709 4 599 902 967 335 341 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 120 431 430 436 273 250 139 138 139
Obeskattade reserver 0 0 0 186 186 43 115 174 182 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 93 3 977 587 603 23 21 111
Skulder och eget kapital 120 121 430 709 4 599 902 967 335 341 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 45 5 515 3 368 1 310 0 0 734
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 1 949 1 129 425 0 10 263
Utdelning till aktieägare 0 0 308 300 0 128 127 0 0 0
Omsättning 0 0 5 44 8 279 4 970 1 956 0 7 1 852
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 20 11 5 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 414 452 391 - - 617
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 384 435 365 - - 404
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 5 -9 541 134 93 -7 -3 9
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -99,47% 66,58% 154,22% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -0,71% 11,92% 14,86% 9,62% -% -% 9,74%
Vinstmarginal -% -% -% -11,36% 6,62% 2,70% 4,76% -% -% 2,27%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% -% -% 78,94%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 400,00% 7,51% 6,34% 18,62% -% -% 17,28%
Soliditet 100,00% 99,17% 100,23% 79,98% 12,46% 33,78% 34,62% 78,89% 78,90% 62,65%
Kassalikviditet -% -% -% 762,37% 115,64% 153,66% 160,36% 1 456,52% 1 623,81% 388,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...