Visa allt om Sven-Olof Engströms Byggmontage Aktiebolag
Visa allt om Sven-Olof Engströms Byggmontage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 531 1 487 1 276 1 640 1 784 2 598 2 502 2 958 3 350 2 289
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 7 -35 28 -28 29 -30 -13 58 135
Resultat efter finansnetto -6 7 -35 29 -27 23 -30 -14 55 135
Årets resultat -6 7 -35 20 -8 23 -30 0 20 110
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 6 8 12 17 28 40 57 31 35
Omsättningstillgångar 228 327 327 340 520 588 414 514 648 337
Tillgångar 232 333 336 352 537 616 454 570 679 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 119 112 147 127 136 112 143 144 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 19 19 19 33 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 17 20 20 32 16 0 4 29 34
Kortfristiga skulder 96 197 203 184 377 445 322 405 474 201
Skulder och eget kapital 232 333 336 352 537 616 454 570 679 372
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 365 366 241 360 405 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 325 356 258 384 657 605 503 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 126 145 197 216 256 300 314 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 531 1 487 1 276 1 640 1 784 2 598 2 502 2 958 3 350 2 289
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 1 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 531 - 1 276 1 640 892 866 834 986 1 117 763
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 - 458 484 405 330 389 437 421 271
Rörelseresultat, EBITDA -4 10 -31 33 -17 41 -13 11 70 150
Nettoomsättningförändring 2,96% 16,54% -22,20% -8,07% -31,33% 3,84% -15,42% -11,70% 46,35% -%
Du Pont-modellen -2,59% 2,10% -10,42% 7,95% -5,21% 4,71% -6,61% -2,28% 8,69% 36,29%
Vinstmarginal -0,39% 0,47% -2,74% 1,71% -1,57% 1,12% -1,20% -0,44% 1,76% 5,90%
Bruttovinstmarginal 42,72% 46,94% 49,69% 41,95% 56,00% 47,42% 54,04% 50,34% 45,70% 48,58%
Rörelsekapital/omsättning 8,62% 8,74% 9,72% 9,51% 8,02% 5,50% 3,68% 3,68% 5,19% 5,94%
Soliditet 48,71% 35,74% 33,33% 41,76% 23,65% 24,35% 27,75% 27,54% 24,71% 36,04%
Kassalikviditet 218,75% 155,84% 147,78% 173,37% 134,75% 130,11% 127,02% 124,94% 135,86% 165,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...