Visa allt om Sven-Olof Engströms Byggmontage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 487 1 276 1 640 1 784 2 598 2 502 2 958 3 350 2 289 655
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 -35 28 -28 29 -30 -13 58 135 16
Resultat efter finansnetto 7 -35 29 -27 23 -30 -14 55 135 14
Årets resultat 7 -35 20 -8 23 -30 0 20 110 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 8 12 17 28 40 57 31 35 50
Omsättningstillgångar 327 327 340 520 588 414 514 648 337 114
Tillgångar 333 336 352 537 616 454 570 679 372 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 112 147 127 136 112 143 144 124 14
Obeskattade reserver 0 0 0 0 19 19 19 33 14 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 20 20 32 16 0 4 29 34 44
Kortfristiga skulder 197 203 184 377 445 322 405 474 201 107
Skulder och eget kapital 333 336 352 537 616 454 570 679 372 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 365 366 241 360 405 306 87
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 325 356 258 384 657 605 503 268 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 126 145 197 216 256 300 314 224 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 487 1 276 1 640 1 784 2 598 2 502 2 958 3 350 2 289 655
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 2 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 276 1 640 892 866 834 986 1 117 763 328
Personalkostnader per anställd (tkr) - 458 484 405 330 389 437 421 271 118
Rörelseresultat, EBITDA 10 -31 33 -17 41 -13 11 70 150 37
Nettoomsättningförändring 16,54% -22,20% -8,07% -31,33% 3,84% -15,42% -11,70% 46,35% 249,47% -%
Du Pont-modellen 2,10% -10,42% 7,95% -5,21% 4,71% -6,61% -2,28% 8,69% 36,29% 9,76%
Vinstmarginal 0,47% -2,74% 1,71% -1,57% 1,12% -1,20% -0,44% 1,76% 5,90% 2,44%
Bruttovinstmarginal 46,94% 49,69% 41,95% 56,00% 47,42% 54,04% 50,34% 45,70% 48,58% 54,35%
Rörelsekapital/omsättning 8,74% 9,72% 9,51% 8,02% 5,50% 3,68% 3,68% 5,19% 5,94% 1,07%
Soliditet 35,74% 33,33% 41,76% 23,65% 24,35% 27,75% 27,54% 24,71% 36,04% 8,54%
Kassalikviditet 155,84% 147,78% 173,37% 134,75% 130,11% 127,02% 124,94% 135,86% 165,17% 103,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...