Visa allt om JWE Instrumentverkstad Aktiebolag
Visa allt om JWE Instrumentverkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 219 156 139 91 98 165 353 185 144 263
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 11 -6 10 -33 10 143 35 -21 -15
Resultat efter finansnetto 61 11 -5 10 -35 9 143 37 -19 -18
Årets resultat 47 9 -5 8 -5 24 87 6 -6 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 10 25 50 75 100 125 2 8
Omsättningstillgångar 229 162 150 130 134 164 324 245 317 303
Tillgångar 229 162 160 155 184 239 424 370 319 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 136 127 132 123 158 234 147 141 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 30 55 30 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 27 33 23 61 51 136 194 179 152
Skulder och eget kapital 229 162 160 155 184 239 424 370 319 311
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Utdelning till aktieägare 40 15 0 0 0 30 100 0 0 0
Omsättning 219 156 139 91 98 165 353 185 144 263
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 165 353 185 144 263
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 1 - 9 8
Rörelseresultat, EBITDA 62 21 9 35 -8 35 168 37 -15 -8
Nettoomsättningförändring 40,38% 12,23% 52,75% -7,14% -40,61% -53,26% 90,81% 28,47% -45,25% -%
Du Pont-modellen 27,07% 6,79% -3,75% 6,45% -17,93% 4,18% 33,73% 10,54% -4,39% -4,50%
Vinstmarginal 28,31% 7,05% -4,32% 10,99% -33,67% 6,06% 40,51% 21,08% -9,72% -5,32%
Bruttovinstmarginal 85,39% 83,33% 79,86% 87,91% 50,00% 90,91% 77,34% 88,11% 72,22% 67,68%
Rörelsekapital/omsättning 76,71% 86,54% 84,17% 117,58% 74,49% 68,48% 53,26% 27,57% 95,83% 57,41%
Soliditet 73,36% 83,95% 79,38% 85,16% 66,85% 75,36% 64,75% 45,57% 44,20% 50,28%
Kassalikviditet 352,46% 529,63% 409,09% 500,00% 193,44% 290,20% 225,74% 121,65% 170,39% 192,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...