Visa allt om JWE Instrumentverkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 156 139 91 98 165 353 185 144 263 400
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 -6 10 -33 10 143 35 -21 -15 139
Resultat efter finansnetto 11 -5 10 -35 9 143 37 -19 -18 133
Årets resultat 9 -5 8 -5 24 87 6 -6 1 75
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 10 25 50 75 100 125 2 8 15
Omsättningstillgångar 162 150 130 134 164 324 245 317 303 323
Tillgångar 162 160 155 184 239 424 370 319 311 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 127 132 123 158 234 147 141 147 196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 30 55 30 0 13 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 33 23 61 51 136 194 179 152 110
Skulder och eget kapital 162 160 155 184 239 424 370 319 311 339
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 15 0 0 0 30 100 0 0 0 50
Omsättning 156 139 91 98 165 353 185 144 263 400
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 165 353 185 144 263 400
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 1 1 - 9 8 13
Rörelseresultat, EBITDA 21 9 35 -8 35 168 37 -15 -8 150
Nettoomsättningförändring 12,23% 52,75% -7,14% -40,61% -53,26% 90,81% 28,47% -45,25% -34,25% -%
Du Pont-modellen 6,79% -3,75% 6,45% -17,93% 4,18% 33,73% 10,54% -4,39% -4,50% 41,00%
Vinstmarginal 7,05% -4,32% 10,99% -33,67% 6,06% 40,51% 21,08% -9,72% -5,32% 34,75%
Bruttovinstmarginal 83,33% 79,86% 87,91% 50,00% 90,91% 77,34% 88,11% 72,22% 67,68% 86,50%
Rörelsekapital/omsättning 86,54% 84,17% 117,58% 74,49% 68,48% 53,26% 27,57% 95,83% 57,41% 53,25%
Soliditet 83,95% 79,38% 85,16% 66,85% 75,36% 64,75% 45,57% 44,20% 50,28% 64,83%
Kassalikviditet 529,63% 409,09% 500,00% 193,44% 290,20% 225,74% 121,65% 170,39% 192,11% 271,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...