Visa allt om Handelshuset i Själevad AB
Visa allt om Handelshuset i Själevad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 12 140 98 104 0 149 278 2 709 5 181
Övrig omsättning 259 - - - - 4 2 639 - -
Rörelseresultat (EBIT) 259 3 110 49 82 -19 54 658 -814 -137
Resultat efter finansnetto 253 4 110 48 82 -20 53 602 -915 -250
Årets resultat 238 4 110 48 82 -20 53 602 -915 -198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 2 2 2 2 3 25 84 124
Omsättningstillgångar 31 55 38 146 137 147 178 246 366 1 869
Tillgångar 32 56 40 147 139 149 181 272 450 1 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -265 -502 -506 -616 -664 -746 -726 -779 -1 381 -465
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
Kortfristiga skulder 297 559 546 763 803 895 908 1 051 1 831 2 310
Skulder och eget kapital 32 56 40 147 139 149 181 272 450 1 993
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 259 470
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 45
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 6 110 181
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 259 12 140 98 104 4 151 917 2 709 5 181
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 355 2 591
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 189 356
Rörelseresultat, EBITDA 259 3 110 49 82 -17 58 679 -766 -82
Nettoomsättningförändring -100,00% -91,43% 42,86% -5,77% -% -100,00% -46,40% -89,74% -47,71% -%
Du Pont-modellen -% 5,36% 275,00% 33,33% 58,99% -% 29,83% 241,91% -180,67% -6,87%
Vinstmarginal -% 25,00% 78,57% 50,00% 78,85% -% 36,24% 236,69% -30,01% -2,64%
Bruttovinstmarginal -% 41,67% 80,00% 53,06% 87,50% -% 55,70% 40,29% 2,47% 22,79%
Rörelsekapital/omsättning -% -4 200,00% -362,86% -629,59% -640,38% -% -489,93% -289,57% -54,08% -8,51%
Soliditet -828,12% -896,43% -1 265,00% -419,05% -477,70% -500,67% -401,10% -286,40% -306,89% -23,33%
Kassalikviditet 3,70% 6,26% 3,30% 16,51% 14,57% 13,07% 14,10% 13,42% 6,34% 26,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...