Visa allt om A.M. Eliasson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 199 390 589 149 231 200 0 0 74 132
Övrig omsättning - - 60 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -739 -391 -372 -55 -40 66 -34 -20 61 86
Resultat efter finansnetto -1 210 -44 3 394 226 2 151 269 -42 -40 44 341
Årets resultat -1 210 126 3 266 124 2 099 200 -42 -22 26 317
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 100 16 601 16 778 12 445 12 303 12 303 12 003 303 303 300
Omsättningstillgångar 6 440 875 1 305 138 753 2 036 275 110 162 408
Tillgångar 13 540 17 476 18 083 12 583 13 056 14 339 12 278 413 465 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 864 6 074 5 948 2 682 2 558 459 259 301 323 462
Obeskattade reserver 0 0 170 42 0 0 0 0 18 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 036 10 643 11 148 9 180 9 810 11 255 11 700 0 0 0
Kortfristiga skulder 639 759 816 679 688 2 625 319 112 124 228
Skulder och eget kapital 13 540 17 476 18 083 12 583 13 056 14 339 12 278 413 465 708
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 40 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 194 259 397 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 114 158 162 30 30 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Omsättning 199 390 649 149 231 200 0 0 74 132
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 100 195 295 75 116 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 214 325 20 38 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -605 -257 -325 -54 -40 66 -34 -20 61 86
Nettoomsättningförändring -48,97% -33,79% 295,30% -35,50% 15,50% -% -% -% -43,94% -%
Du Pont-modellen -1,33% 3,08% 22,18% 5,48% 20,34% 4,96% -% -% 13,12% 48,16%
Vinstmarginal -90,45% 137,95% 680,81% 462,42% 1 149,78% 355,50% -% -% 82,43% 258,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 915,08% 29,74% 83,02% -363,09% 28,14% -294,50% -% -% 51,35% 136,36%
Soliditet 35,92% 34,76% 33,59% 21,56% 19,59% 3,20% 2,11% 72,88% 72,25% 67,08%
Kassalikviditet 1 007,82% 115,28% 159,93% 20,32% 109,45% 77,56% 86,21% 98,21% 130,65% 178,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...