Visa allt om KJM Mark o Anläggning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 633 688 641 224 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 63 -36 192 89 -13 -13 -12 -14 -14 -13
Resultat efter finansnetto 63 -36 186 100 -2 -26 -172 -5 63 5
Årets resultat 48 -4 102 91 -2 -26 -135 -5 177 5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 82 110 0 53 70 91 301 394 438
Omsättningstillgångar 262 216 241 93 1 1 6 12 225 218
Tillgångar 317 298 350 93 54 71 97 314 619 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 271 224 227 125 34 37 62 198 403 425
Obeskattade reserver 0 0 47 0 0 0 0 52 52 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 74 76 -33 20 34 34 64 164 19
Skulder och eget kapital 317 298 350 93 54 71 97 314 619 656
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 289 369 208 76 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 98 156 73 24 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 90 0 0 0 0 0 0 0 200 200
Omsättning 633 688 641 224 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 633 688 641 224 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 423 529 306 101 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 90 -9 219 89 -13 -13 -12 -14 -14 -13
Nettoomsättningförändring -7,99% 7,33% 186,16% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 19,87% -12,08% 54,86% 109,68% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 9,95% -5,23% 29,95% 45,54% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 97,79% 94,33% 93,14% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 34,12% 20,64% 25,74% 56,25% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 85,49% 75,17% 74,75% 134,41% 62,96% 52,11% 63,92% 74,98% 71,15% 88,05%
Kassalikviditet 569,57% 291,89% 317,11% -% 5,00% 2,94% 17,65% 18,75% 137,20% 1 147,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...