Visa allt om Villy Karlsson Gotland AB
Visa allt om Villy Karlsson Gotland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Övrig omsättning - 33 - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -10 -27 -9 -23 -13 -14 -20 -78 -23
Resultat efter finansnetto 4 402 1 189 293 356 307 195 99 340 140 223
Årets resultat 4 415 1 164 234 286 259 165 76 303 118 743
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 198 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 680
Omsättningstillgångar 8 699 4 380 810 780 605 337 318 339 217 268
Tillgångar 8 699 4 578 3 481 3 451 3 277 3 009 2 990 3 011 2 889 2 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 662 4 403 3 395 3 361 3 219 2 960 2 922 2 974 2 791 2 764
Obeskattade reserver 25 74 74 39 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 106 0 28 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 -5 12 23 58 49 68 37 98 184
Skulder och eget kapital 8 699 4 578 3 481 3 451 3 277 3 009 2 990 3 011 2 889 2 948
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 144 0 127 128 120 89
Omsättning 0 33 0 0 0 0 0 0 4 2
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 61 -
Rörelseresultat, EBITDA -34 -10 -27 -9 -23 -13 -14 -20 -78 -23
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -50,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 4,85% 7,70%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 14 000,00% 11 350,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 11 900,00% 4 200,00%
Soliditet 99,80% 97,44% 99,19% 98,22% 98,23% 98,37% 97,73% 98,77% 96,61% 93,76%
Kassalikviditet 144 983,33% -% 6 750,00% 3 391,30% 1 043,10% 687,76% 467,65% 916,22% 221,43% 145,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...