Visa allt om BENDOULA Aktiebolag
Visa allt om BENDOULA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 244 445 264 353 572 404 369 491 450 656
Övrig omsättning 3 3 9 3 - - - - - 646
Rörelseresultat (EBIT) -6 107 8 36 83 40 -29 72 -30 250
Resultat efter finansnetto -7 107 8 35 83 40 -29 72 -31 221
Årets resultat 16 62 7 26 73 40 -29 72 -21 211
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 25 0 0 18 24 36 31 40 50
Omsättningstillgångar 296 275 186 265 371 393 380 423 385 335
Tillgångar 331 300 186 265 389 418 416 454 426 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 139 77 146 260 337 297 326 254 275
Obeskattade reserver 0 27 0 0 0 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Kortfristiga skulder 191 134 110 119 129 80 119 127 160 87
Skulder och eget kapital 331 300 186 265 389 418 416 454 426 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 125 0 0 0 29 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 72 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - 23 0 0 39 0 0 0 8 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 247 448 273 356 572 404 369 491 450 1 302
Nyckeltal
Antal anställda - 1 0 0 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 445 - - 572 404 369 491 450 328
Personalkostnader per anställd (tkr) - 114 - - 192 26 16 17 92 119
Rörelseresultat, EBITDA -6 107 8 54 90 52 -19 81 -20 255
Nettoomsättningförändring -45,17% 68,56% -25,21% -38,29% 41,58% 9,49% -24,85% 9,11% -31,40% -%
Du Pont-modellen -1,81% 35,67% 4,30% 13,58% 21,34% 9,57% -6,97% 15,86% -7,04% 64,94%
Vinstmarginal -2,46% 24,04% 3,03% 10,20% 14,51% 9,90% -7,86% 14,66% -6,67% 38,11%
Bruttovinstmarginal 86,89% 84,72% 48,48% 58,92% 80,59% 59,90% 48,51% 57,23% 69,78% 38,11%
Rörelsekapital/omsättning 43,03% 31,69% 28,79% 41,36% 42,31% 77,48% 70,73% 60,29% 50,00% 37,80%
Soliditet 42,60% 53,35% 41,40% 55,09% 66,84% 80,62% 71,39% 71,81% 59,62% 73,30%
Kassalikviditet 108,90% 123,13% 69,09% 112,61% 168,99% 235,00% 172,27% 161,42% 133,12% 241,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...