Visa allt om Chanille Aktiebolag
Visa allt om Chanille Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 390 596 2 708 5 727 3 072 3 797 3 444 2 257 1 329 1 790
Övrig omsättning 616 640 58 - - - - - 167 144
Rörelseresultat (EBIT) -2 095 -488 166 -76 379 747 1 145 564 378 769
Resultat efter finansnetto -2 261 -127 -31 -360 146 578 783 127 -16 408
Årets resultat -127 -46 3 -106 78 321 388 93 -16 314
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 157 10 514 10 679 10 475 10 595 10 593 10 978 10 768 11 101 9 991
Omsättningstillgångar 86 789 1 074 533 308 492 359 240 65 25
Tillgångar 10 243 11 303 11 753 11 008 10 903 11 085 11 337 11 008 11 165 10 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 479 606 652 649 1 472 1 393 1 773 1 385 1 291 1 308
Obeskattade reserver 0 0 81 111 365 330 190 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 158 10 427 10 351 9 682 8 573 8 622 8 834 9 184 9 230 7 724
Kortfristiga skulder 606 270 669 566 494 739 540 439 644 985
Skulder och eget kapital 10 243 11 303 11 753 11 008 10 903 11 085 11 337 11 008 11 165 10 016
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 444 765 230 370 310 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 400 - - - -
Löner till övriga anställda 1 300 361 657 889 240 240 240 240 0 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 408 138 410 446 419 522 180 257 154 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 006 1 236 2 766 5 727 3 072 3 797 3 444 2 257 1 496 1 934
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 195 298 1 354 2 864 1 536 1 899 1 722 1 129 665 1 790
Personalkostnader per anställd (tkr) 862 254 535 678 575 774 335 434 232 232
Rörelseresultat, EBITDA -1 919 -302 362 161 576 1 154 1 546 941 626 988
Nettoomsättningförändring -34,56% -77,99% -52,72% 86,43% -19,09% 10,25% 52,59% 69,83% -25,75% -%
Du Pont-modellen -20,45% 0,37% 1,41% -0,68% 3,48% 6,74% 10,10% 5,12% 3,39% 7,69%
Vinstmarginal -537,18% 7,05% 6,13% -1,31% 12,34% 19,67% 33,25% 24,99% 28,44% 43,02%
Bruttovinstmarginal 90,77% 62,58% 91,91% 65,15% 97,95% 92,73% 99,97% 94,77% 99,25% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -133,33% 87,08% 14,96% -0,58% -6,05% -6,51% -5,26% -8,82% -43,57% -53,63%
Soliditet 4,68% 5,36% 6,09% 6,64% 15,97% 14,76% 16,85% 12,58% 11,56% 13,06%
Kassalikviditet 14,19% 158,52% 82,96% 94,17% 62,35% 66,58% 66,48% 54,67% 10,09% 2,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...