Visa allt om H.E.F Helsingborg AB
Visa allt om H.E.F Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 759 742 371 0 802 802 802 794 731 406
Övrig omsättning - - 350 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 433 408 250 -340 472 467 128 457 308 156
Resultat efter finansnetto 433 408 250 -340 474 467 129 470 159 10
Årets resultat 0 175 231 -337 366 364 96 346 121 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 268 5 542 5 781 5 755 6 010 6 292 6 580 6 868 7 155 8 053
Omsättningstillgångar 415 259 259 74 234 588 347 380 326 294
Tillgångar 5 683 5 801 6 040 5 829 6 244 6 880 6 927 7 248 7 481 8 347
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 297 122 -41 296 262 259 258 258 260
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 26 53 55 66 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 489 5 041 5 599 5 829 5 269 5 369 5 799 0 0 2 505
Kortfristiga skulder 898 463 319 41 676 1 223 816 6 935 7 157 5 507
Skulder och eget kapital 5 683 5 801 6 040 5 829 6 244 6 880 6 927 7 248 7 481 8 347
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 759 742 721 0 802 802 802 794 731 406
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 706 679 511 -85 754 754 415 745 606 298
Nettoomsättningförändring 2,29% 100,00% -% -100,00% 0,00% 0,00% 1,01% 8,62% 80,05% -%
Du Pont-modellen 7,62% 7,03% 4,14% -% 7,59% 6,79% 1,86% 6,48% 4,12% 1,87%
Vinstmarginal 57,05% 54,99% 67,39% -% 59,10% 58,23% 16,08% 59,19% 42,13% 38,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -63,64% -27,49% -16,17% -% -55,11% -79,18% -58,48% -825,57% -934,47% -1 283,99%
Soliditet 5,21% 5,12% 2,02% -0,70% 4,78% 4,09% 4,30% 4,11% 4,08% 3,76%
Kassalikviditet 46,21% 55,94% 81,19% 180,49% 34,62% 48,08% 42,52% 5,48% 4,55% 5,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...