Visa allt om Mäklarnytt i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Mäklarnytt i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 974 1 961 1 821 2 046
Övrig omsättning - - - - - 72 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -5 -12 -37 12 -88 -36 -226 80
Resultat efter finansnetto -5 -5 -5 -12 -35 12 -83 -26 -236 84
Årets resultat -5 -5 -5 35 -35 12 -83 -26 -236 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 122 127 132 137 104 154 200 335 358 855
Tillgångar 122 127 132 137 104 154 200 335 358 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 119 124 129 94 129 117 200 226 462
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 8 8 8 10 25 83 135 133 202
Skulder och eget kapital 122 127 132 137 104 154 200 335 358 855
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 72 974 1 961 1 821 2 046
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -5 -12 -37 12 -88 -36 -226 80
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -50,33% 7,69% -11,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -41,50% -7,76% -58,38% 10,29%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -8,52% -1,33% -11,48% 4,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 12,01% 10,20% 12,36% 31,92%
Soliditet 93,44% 93,70% 93,94% 94,16% 90,38% 83,77% 58,50% 59,70% 63,13% 54,04%
Kassalikviditet 1 525,00% 1 587,50% 1 650,00% 1 712,50% 1 040,00% 616,00% 240,96% 248,15% 269,17% 423,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...