allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Höganäs Energi Aktiebolag

ORG.NR: 556440-2401
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2005   2000                          
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122005-12 
  Nettoomsättning (TKR) 106 641 99 448  
  Övrig omsättning (TKR) 44 136 22 848  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 37 846 19 939  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 35 334 17 211  
  Årets resultat (TKR) 27 401 13 413  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122005-12 
  TILLGÅNGAR                      
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 273 737 257 608  
  Omsättningstillgångar (TKR) 62 909 47 203  
  Tillgångar (TKR) 336 646 304 811  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 162 982 142 465  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0  
  Avsättningar (TKR) 46 725 38 194  
  Långfristiga skulder (TKR) 104 000 104 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 22 939 20 152  
  Skulder och eget kapital (TKR) 336 646 304 811  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122005-12 
  Löner till styrelse & VD 1 279 1 165  
  Varav tantiem till styrelse & VD                      
  Löner till övriga anställda 14 022 13 367  
  Varav resultatlön till övriga anställda                      
  Sociala kostnader 8 488 6 571  
  Utdelning till aktieägare 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122005-12 
  Antal anställda 34 31  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 137 3 208  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 728 695  
  Nettoomsättningförändring 7,23 %            
  Vinstmarginal 35,50 % 20,15 %  
  Bruttovinstmarginal 56,32 % 60,41 %  
  Soliditet 48,41 % 46,74 %  
  Kassalikviditet 265,68 % 225,34 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 102 978 98 554 99 560  
  Övrig omsättning (TKR) 40 142 23 268 17 528  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 37 867 21 380 14 781  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 35 358 18 641 11 830  
  Årets resultat (TKR) 45 67 66  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 274 427 258 264 252 843  
  Omsättningstillgångar (TKR) 60 130 46 025 33 680  
  Tillgångar (TKR) 334 557 304 289 286 523  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 30 020 36 858 35 535  
  Obeskattade reserver (TKR) 170 012 134 910 116 370  
  Avsättningar (TKR) 9 637 8 829 8 308  
  Långfristiga skulder (TKR) 104 000 104 000 104 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 20 888 19 692 22 310  
  Skulder och eget kapital (TKR) 334 557 304 289 286 523  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 279 1 165 1 117  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 14 022 13 367 11 986  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 8 488 6 571 6 225  
  Utdelning till aktieägare 6 000 6 884 2 366  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 34 31 30  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 029 3 179 3 319  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 726 694 679  
  Nettoomsättningförändring 4,49 % -1,01 % 45,25 %  
  Vinstmarginal 36,78 % 21,79 % 15,05 %  
  Bruttovinstmarginal 61,69 % 60,81 % 57,06 %  
  Soliditet 48,61 % 46,70 % 44,08 %  
  Kassalikviditet 278,46 % 224,62 % 144,54 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X