Visa allt om Höganäs Energi Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2005-12 * 2000-12
Nettoomsättning 106 641 99 448 - 39 396
Övrig omsättning 44 136 22 848 - 11 546
Rörelseresultat (EBIT) 37 846 19 939 - 7 478
Resultat efter finansnetto 35 334 17 211 - 32 833
Årets resultat 27 401 13 413 - 23 634
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2005-12 * 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 273 737 257 608 - 78 312
Omsättningstillgångar 62 909 47 203 - 61 314
Tillgångar 336 646 304 811 - 139 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 982 142 465 - 93 307
Minoritetsintressen 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 46 725 38 194 - 23 106
Långfristiga skulder 104 000 104 000 - 0
Kortfristiga skulder 22 939 20 152 - 23 213
Skulder och eget kapital 336 646 304 811 - 139 626
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2005-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 1 279 1 165 - 755
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0
Löner till övriga anställda 14 022 13 367 - 7 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0
Sociala kostnader 8 488 6 571 - 3 083
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0
Omsättning 150 777 122 296 - 50 942
Nyckeltal
Antal anställda 34 31 - 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 137 3 208 - 1 313
Personalkostnader per anställd (tkr) 728 695 - 392
Rörelseresultat, EBITDA 61 462 44 196 - 15 474
Nettoomsättningförändring 7,23% -% -% -%
Du Pont-modellen 11,24% 6,57% -% 6,40%
Vinstmarginal 35,50% 20,15% -% 22,67%
Bruttovinstmarginal 56,32% 60,41% -% 56,68%
Rörelsekapital/omsättning 37,48% 27,20% -% 96,71%
Soliditet 48,41% 46,74% -% 66,83%
Kassalikviditet 265,68% 225,34% -% 259,54%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 102 978 98 554 99 560 68 542 66 119 65 603 59 772 57 560 52 125 53 304
Övrig omsättning 40 142 23 268 17 528 17 548 13 075 13 281 12 740 15 006 13 176 13 753
Rörelseresultat (EBIT) 37 867 21 380 14 781 9 537 7 959 3 770 7 092 4 885 877 4 926
Resultat efter finansnetto 35 358 18 641 11 830 9 636 8 055 3 768 7 079 4 781 938 4 971
Årets resultat 45 67 66 4 158 0 947 0 0 0 1 319
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 274 427 258 264 252 843 136 469 130 549 130 932 128 677 122 867 119 682 108 155
Omsättningstillgångar 60 130 46 025 33 680 45 087 40 660 36 759 41 463 46 174 47 375 53 201
Tillgångar 334 557 304 289 286 523 181 556 171 209 167 691 170 140 169 041 167 057 161 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 020 36 858 35 535 37 396 34 849 35 224 34 652 35 027 35 402 35 777
Obeskattade reserver 170 012 134 910 116 370 104 550 100 286 92 620 89 800 83 137 78 387 77 493
Avsättningar (tkr) 9 637 8 829 8 308 8 138 9 422 8 839 9 470 8 227 7 166 5 318
Långfristiga skulder 104 000 104 000 104 000 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 20 000 20 000
Kortfristiga skulder 20 888 19 692 22 310 21 472 16 652 21 008 26 218 27 650 26 102 22 768
Skulder och eget kapital 334 557 304 289 286 523 181 556 171 209 167 691 170 140 169 041 167 057 161 356
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 279 1 165 1 117 1 075 1 062 970 964 915 840 775
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 14 022 13 367 11 986 11 672 10 755 10 590 10 497 9 593 9 455 9 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 0
Sociala kostnader 8 488 6 571 6 225 4 599 5 806 4 479 6 759 6 536 6 953 5 855
Utdelning till aktieägare 6 000 6 884 2 366 1 927 1 611 375 375 375 375 375
Omsättning 143 120 121 822 117 088 86 090 79 194 78 884 72 512 72 566 65 301 67 057
Nyckeltal
Antal anställda 34 31 30 22 31 31 32 23 33 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 029 3 179 3 319 3 116 2 133 2 116 1 868 2 503 1 580 2 221
Personalkostnader per anställd (tkr) 726 694 679 850 601 548 599 788 560 661
Rörelseresultat, EBITDA 61 398 45 591 38 262 22 822 20 350 15 456 18 949 17 128 13 734 16 553
Nettoomsättningförändring 4,49% -1,01% 45,25% 3,66% 0,79% 9,76% 3,84% 10,43% -2,21% -%
Du Pont-modellen 11,32% 7,06% 5,23% 5,44% 4,85% 2,30% 4,24% 3,27% 0,98% 3,37%
Vinstmarginal 36,78% 21,79% 15,05% 14,41% 12,57% 5,88% 12,06% 9,60% 3,13% 10,20%
Bruttovinstmarginal 61,69% 60,81% 57,06% 51,76% 56,41% 47,81% 58,84% 50,35% 50,34% 49,89%
Rörelsekapital/omsättning 38,11% 26,72% 11,42% 34,45% 36,31% 24,01% 25,51% 32,18% 40,81% 57,09%
Soliditet 48,61% 46,70% 44,08% 63,04% 63,52% 61,71% 59,27% 56,13% 54,98% 56,75%
Kassalikviditet 278,46% 224,62% 144,54% 197,49% 232,26% 166,92% 151,69% 161,52% 175,01% 226,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...