Visa allt om Develec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 392 340 333 543 1 466 1 377 1 722 598 480 278
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 45 9 -126 -97 -18 181 -24 -3 38
Resultat efter finansnetto 59 44 9 -125 -96 -17 181 -22 -5 38
Årets resultat 59 44 9 -125 -96 -17 150 -14 5 20
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 32 64 96 128 0 0
Omsättningstillgångar 234 191 222 330 699 784 653 182 217 291
Tillgångar 234 191 222 330 731 848 749 310 217 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163 104 60 51 135 246 263 112 126 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 87 162 279 596 602 486 197 91 160
Skulder och eget kapital 234 191 222 330 731 848 749 310 217 291
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 75 150 239 168 100 75 25 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 25 0 0 36 20 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 8 24 39 94 59 32 24 7 0
Utdelning till aktieägare 41 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Omsättning 392 340 333 543 1 466 1 377 1 722 598 480 278
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 392 340 333 543 733 689 1 722 598 480 278
Personalkostnader per anställd (tkr) 68 34 99 190 191 128 136 138 71 32
Rörelseresultat, EBITDA 59 45 9 -94 -65 14 213 8 -3 38
Nettoomsättningförändring 15,29% 2,10% -38,67% -62,96% 6,46% -20,03% 187,96% 24,58% 72,66% -%
Du Pont-modellen 25,21% 24,08% 4,05% -38,18% -13,13% -2,12% 24,30% -7,42% -1,38% 13,06%
Vinstmarginal 15,05% 13,53% 2,70% -23,20% -6,55% -1,31% 10,57% -3,85% -0,62% 13,67%
Bruttovinstmarginal 71,17% 64,41% 69,67% 44,94% 33,77% 33,77% 30,31% 50,33% 51,88% 70,86%
Rörelsekapital/omsättning 41,84% 30,59% 18,02% 9,39% 7,03% 13,22% 9,70% -2,51% 26,25% 47,12%
Soliditet 69,66% 54,45% 27,03% 15,45% 18,47% 29,01% 35,11% 36,13% 58,06% 44,05%
Kassalikviditet 334,29% 219,54% 137,04% 118,28% 117,28% 130,23% 134,36% 92,39% 238,46% 153,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...