Visa allt om Develec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 171 392 340 333 543 1 466 1 377 1 722 598 480
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -58 59 45 9 -126 -97 -18 181 -24 -3
Resultat efter finansnetto -58 59 44 9 -125 -96 -17 181 -22 -5
Årets resultat -58 59 44 9 -125 -96 -17 150 -14 5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 32 64 96 128 0
Omsättningstillgångar 82 234 191 222 330 699 784 653 182 217
Tillgångar 82 234 191 222 330 731 848 749 310 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 163 104 60 51 135 246 263 112 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 70 87 162 279 596 602 486 197 91
Skulder och eget kapital 82 234 191 222 330 731 848 749 310 217
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 75 150 239 168 100 75 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 50 25 0 0 36 20 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 16 8 24 39 94 59 32 24 7
Utdelning till aktieägare 0 41 0 0 0 0 15 0 0 0
Omsättning 171 392 340 333 543 1 466 1 377 1 722 598 480
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 392 340 333 543 733 689 1 722 598 480
Personalkostnader per anställd (tkr) - 68 34 99 190 191 128 136 138 71
Rörelseresultat, EBITDA -58 59 45 9 -94 -65 14 213 8 -3
Nettoomsättningförändring -56,38% 15,29% 2,10% -38,67% -62,96% 6,46% -20,03% 187,96% 24,58% -%
Du Pont-modellen -70,73% 25,21% 24,08% 4,05% -38,18% -13,13% -2,12% 24,30% -7,42% -1,38%
Vinstmarginal -33,92% 15,05% 13,53% 2,70% -23,20% -6,55% -1,31% 10,57% -3,85% -0,62%
Bruttovinstmarginal 78,36% 71,17% 64,41% 69,67% 44,94% 33,77% 33,77% 30,31% 50,33% 51,88%
Rörelsekapital/omsättning 38,01% 41,84% 30,59% 18,02% 9,39% 7,03% 13,22% 9,70% -2,51% 26,25%
Soliditet 79,27% 69,66% 54,45% 27,03% 15,45% 18,47% 29,01% 35,11% 36,13% 58,06%
Kassalikviditet 482,35% 334,29% 219,54% 137,04% 118,28% 117,28% 130,23% 134,36% 92,39% 238,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...