Visa allt om Rönnen Bygg och fastighetsservice AB
Visa allt om Rönnen Bygg och fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 413 412 383 670 915 943 802 422 293 282
Övrig omsättning - 38 - 4 356 58 19 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -63 -131 4 380 392 294 238 59 50 2
Resultat efter finansnetto -133 -139 -247 4 177 34 31 74 -100 -39 -11
Årets resultat 3 2 3 2 312 27 31 74 -100 -39 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 953 7 118 7 218 7 169 9 542 9 628 9 715 6 115 1 450 1 476
Omsättningstillgångar 763 795 1 781 2 298 379 312 312 206 223 265
Tillgångar 7 716 7 913 8 999 9 467 9 921 9 940 10 027 6 320 1 674 1 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 131 2 283 2 437 2 584 413 386 355 281 381 420
Obeskattade reserver 500 640 786 1 040 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 767 4 795 4 818 4 913 9 085 9 131 9 252 5 718 1 235 1 235
Kortfristiga skulder 318 194 959 931 422 422 420 322 58 86
Skulder och eget kapital 7 716 7 913 8 999 9 467 9 921 9 940 10 027 6 320 1 674 1 740
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 155 155 150 142 0 0 0 0 0
Omsättning 413 450 383 5 026 973 962 802 422 293 282
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 138 119 46 4 448 539 441 363 117 75 27
Nettoomsättningförändring 0,24% 7,57% -42,84% -26,78% -2,97% 17,58% 90,05% 44,03% 3,90% -%
Du Pont-modellen -0,43% -0,19% -1,30% 46,51% 4,07% 2,99% 2,52% 1,01% 3,23% 2,01%
Vinstmarginal -7,99% -3,64% -30,55% 657,16% 44,15% 31,50% 31,55% 15,17% 18,43% 12,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 107,75% 145,87% 214,62% 204,03% -4,70% -11,66% -13,47% -27,49% 56,31% 63,48%
Soliditet 32,67% 35,16% 33,89% 35,39% 4,16% 3,88% 3,54% 4,45% 22,76% 24,14%
Kassalikviditet 239,94% 409,79% 185,71% 246,83% 89,81% 73,93% 74,29% 63,98% 384,48% 308,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...