Visa allt om C52 graphic design Andrew Cowie Aktiebolag
Visa allt om C52 graphic design Andrew Cowie Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 575 562 559 660 766 787 533 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 12 13 -4 -7 47 95 -6 -5 -10
Resultat efter finansnetto 60 13 14 -4 -6 47 95 -6 -5 -10
Årets resultat 60 13 14 -4 -6 47 95 -6 -5 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 17 18 19 19 16 17 17 17 17
Omsättningstillgångar 218 227 253 222 217 240 221 0 0 1
Tillgångar 235 245 271 241 236 256 238 17 17 18
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 206 146 133 119 124 129 83 -13 -6 -1
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 99 138 122 113 127 156 28 23 19
Skulder och eget kapital 235 245 271 241 236 256 238 17 17 18
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 148 107 106 89 177 281 104 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 116 99 100 89 124 142 45 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 575 562 559 660 766 787 533 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 575 562 559 660 766 787 533 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 271 220 209 180 311 428 152 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 61 13 14 -3 -6 47 95 -6 -5 -4
Nettoomsättningförändring 2,31% 0,54% -15,30% -13,84% -2,67% 47,65% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 25,53% 5,31% 5,17% -1,66% -2,54% 18,36% 39,92% -% -% -%
Vinstmarginal 10,43% 2,31% 2,50% -0,61% -0,78% 5,97% 17,82% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 87,65% 79,89% 76,39% 66,36% 74,54% 86,91% 67,73% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 32,87% 22,78% 20,57% 15,15% 13,58% 14,36% 12,20% -% -% -%
Soliditet 87,66% 59,59% 49,08% 49,38% 52,54% 50,39% 34,87% -76,47% -35,29% -5,56%
Kassalikviditet 537,93% 160,61% 123,91% 124,59% 192,04% 188,98% 141,67% 0,00% 0,00% 5,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...