Visa allt om Truway Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 98 101 148 171 271 340 235 167 140 834
Övrig omsättning - - - - - - - - 42 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 1 95 -43 -32 49 180 77 45 -69
Resultat efter finansnetto 2 1 89 -43 -32 51 180 80 43 -84
Årets resultat 2 1 89 -43 -32 51 180 80 43 -84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 6 8 10 385
Omsättningstillgångar 82 81 173 79 129 168 133 131 36 37
Tillgångar 82 81 173 79 130 171 138 138 46 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 71 157 68 111 143 120 112 32 -11
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 321
Kortfristiga skulder 9 10 15 11 19 27 18 26 14 111
Skulder och eget kapital 82 81 173 79 130 171 138 138 46 422
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 45 0 98 176 152 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 14 0 31 55 48 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 98 101 148 171 271 340 235 167 182 834
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 - - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 98 101 148 171 271 340 - - 140 834
Personalkostnader per anställd (tkr) 74 60 3 130 232 200 - - 3 1
Rörelseresultat, EBITDA 2 1 95 -43 -32 52 182 79 46 6
Nettoomsättningförändring -2,97% -31,76% -13,45% -36,90% -20,29% 44,68% 40,72% 19,29% -83,21% -%
Du Pont-modellen 2,44% 1,23% 54,91% -54,43% -24,62% 30,41% 130,43% 57,97% 97,83% -16,35%
Vinstmarginal 2,04% 0,99% 64,19% -25,15% -11,81% 15,29% 76,60% 47,90% 32,14% -8,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,86% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 74,49% 70,30% 106,76% 39,77% 40,59% 41,47% 48,94% 62,87% 15,71% -8,87%
Soliditet 89,02% 87,65% 90,75% 86,08% 85,38% 83,63% 86,96% 81,16% 69,57% -2,61%
Kassalikviditet 911,11% 810,00% 1 153,33% 718,18% 678,95% 622,22% 738,89% 503,85% 257,14% 16,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...