Visa allt om Dahlberg & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 834 2 211 2 120 2 020 2 407 1 810 2 570 2 252 1 224 1 203
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 261 -79 542 249 662 300 1 374 1 172 178 121
Resultat efter finansnetto -240 93 1 364 712 1 188 610 1 969 1 224 246 186
Årets resultat -48 362 681 413 655 344 1 082 660 129 153
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 493 3 113 394 875 543 576 274 137 88 114
Omsättningstillgångar 3 625 1 774 5 121 3 948 4 383 2 867 3 153 1 743 647 536
Tillgångar 4 119 4 886 5 516 4 823 4 926 3 442 3 427 1 881 735 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 383 2 731 2 769 2 238 2 225 1 870 1 827 1 044 494 435
Obeskattade reserver 1 274 1 595 1 900 1 514 1 369 1 081 939 443 138 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 462 560 847 1 071 1 332 491 662 393 103 139
Skulder och eget kapital 4 119 4 886 5 516 4 823 4 926 3 442 3 427 1 881 735 650
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 456 456 467 465 486 393 392 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 433 486 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 767 342 286 287 299 288 282 302 288 274
Utdelning till aktieägare 250 0 0 150 400 300 300 300 110 70
Omsättning 2 834 2 211 2 120 2 020 2 407 1 810 2 570 2 252 1 224 1 203
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 834 2 211 2 120 2 020 2 407 1 810 2 570 2 252 1 224 1 203
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 258 874 796 802 816 825 833 715 704 695
Rörelseresultat, EBITDA 318 -19 597 341 744 386 1 458 1 233 246 198
Nettoomsättningförändring 28,18% 4,29% 4,95% -16,08% 32,98% -29,57% 14,12% 83,99% 1,75% -%
Du Pont-modellen 6,43% 6,20% 25,07% 15,84% 24,77% 18,07% 57,66% 65,28% 33,88% 29,08%
Vinstmarginal 9,35% 13,70% 65,24% 37,82% 50,69% 34,36% 76,89% 54,53% 20,34% 15,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 111,61% 54,91% 201,60% 142,43% 126,76% 131,27% 96,93% 59,95% 44,44% 33,00%
Soliditet 81,98% 81,36% 77,07% 69,54% 65,65% 77,48% 73,51% 72,46% 80,73% 75,23%
Kassalikviditet 784,63% 316,79% 604,60% 368,63% 329,05% 583,91% 476,28% 443,51% 628,16% 385,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...