Visa allt om Mia Mäklare i Örebro AB
Visa allt om Mia Mäklare i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 4 16 344 17 936 32 452 32 012 28 000 29 791 25 054 20 944
Övrig omsättning - 1 - - 17 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -11 740 331 619 1 878 1 124 909 608 500
Resultat efter finansnetto -3 -12 744 340 641 1 897 1 149 1 098 651 533
Årets resultat -3 -12 577 158 461 3 845 789 468 383
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 111 114 4 938 3 494 7 215 8 997 12 540 12 823 9 920 7 700
Tillgångar 111 114 4 938 3 494 7 351 8 997 12 540 12 823 9 920 7 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 99 1 306 730 572 2 970 2 967 2 121 1 333 865
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 15 3 632 2 764 6 779 6 027 9 573 10 701 8 587 6 835
Skulder och eget kapital 111 114 4 938 3 494 7 351 8 997 12 540 12 823 9 920 7 700
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 1 461 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 582 1 198 1 616 9 718 8 740 9 505 8 241 5 612
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 179 801 1 428 3 855 3 532 4 120 3 240 2 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 859 0 0 0 0
Omsättning 0 5 16 344 17 936 32 469 32 012 28 000 29 791 25 054 20 944
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 3 8 24 20 22 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 8 172 5 979 4 057 1 334 1 400 1 354 1 392 1 309
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 5 138 3 596 2 028 568 617 623 640 509
Rörelseresultat, EBITDA -1 -11 740 369 643 1 878 1 124 909 608 500
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,98% -8,88% -44,73% 1,37% 14,33% -6,01% 18,91% 19,62% -%
Du Pont-modellen -% -8,77% 15,11% 9,96% 9,16% 21,28% 9,30% 8,77% 6,78% 7,13%
Vinstmarginal -% -250,00% 4,56% 1,94% 2,07% 5,98% 4,16% 3,77% 2,69% 2,62%
Bruttovinstmarginal -% -300,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 475,00% 7,99% 4,07% 1,34% 9,28% 10,60% 7,12% 5,32% 4,13%
Soliditet 86,49% 86,84% 26,45% 20,89% 7,78% 33,01% 23,66% 16,54% 13,44% 11,23%
Kassalikviditet 740,00% 760,00% 135,96% 126,41% 106,43% 149,28% 130,99% 119,83% 115,52% 112,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...