Visa allt om JS Jonsson AB
Visa allt om JS Jonsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -20 -17 -18 -3 -9 -7 -6 -4 -5
Resultat efter finansnetto 233 221 203 197 142 -9 743 -6 -4 -5
Årets resultat 233 221 203 197 142 -9 743 -6 -4 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 226 2 143 1 912 2 196 1 914 970 220 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 1 1 26 32 752 1 1 1
Tillgångar 3 227 2 143 1 913 2 196 1 940 1 002 972 1 1 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 723 1 256 1 035 832 635 493 614 -129 -123 -119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 494 880 877 1 360 1 305 507 347 131 124 121
Kortfristiga skulder 10 6 1 4 0 1 10 0 0 0
Skulder och eget kapital 3 227 2 143 1 913 2 196 1 940 1 002 972 1 1 1
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 - 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -41 -20 -17 -18 -3 -9 -7 -6 -4 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 53,39% 58,61% 54,10% 37,89% 32,73% 49,20% 63,17% -12 900,00% -12 300,00% -11 900,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 100,00% 25,00% -% 3 200,00% 7 520,00% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...