Visa allt om ARONSSON 3 Inreder Aktiebolag
Visa allt om ARONSSON 3 Inreder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 300 0 0 0 0 1 318 1 286 912 2 614
Övrig omsättning 50 - 300 - 10 - - - - 613
Rörelseresultat (EBIT) 50 298 298 -2 1 -419 431 273 5 32
Resultat efter finansnetto 50 300 307 5 8 -412 429 271 1 15
Årets resultat 49 300 307 5 8 -412 429 271 1 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
Omsättningstillgångar 507 457 457 150 145 147 808 646 439 379
Tillgångar 507 457 457 150 145 147 818 656 449 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 506 457 457 150 145 138 550 457 187 185
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 0 0 0 0 10 268 198 263 203
Skulder och eget kapital 507 457 457 150 145 147 818 656 449 389
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 20 314 231 320
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 172
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 6 102 71 139
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 300 300 0 10 0 1 318 1 286 912 3 227
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 659 643 456 871
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 205 13 208 151 211
Rörelseresultat, EBITDA 50 298 298 -2 1 -419 431 273 5 32
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -100,00% 2,49% 41,01% -65,11% -%
Du Pont-modellen -% 65,65% -% -% -% -% 52,69% 41,62% 1,11% 8,48%
Vinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% 32,70% 21,23% 0,55% 1,26%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% 59,71% 65,71% 54,61% 36,19%
Rörelsekapital/omsättning -% 152,33% -% -% -% -% 40,97% 34,84% 19,30% 6,73%
Soliditet 99,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,88% 67,24% 69,66% 41,65% 47,56%
Kassalikviditet 50 700,00% -% -% -% -% 1 470,00% 301,49% 326,26% 166,92% 186,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...