Visa allt om Ekenäs Metallprodukter Aktiebolag
Visa allt om Ekenäs Metallprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 705 9 925 10 844 8 958 8 437 8 464 6 635 6 646 8 437 9 024
Övrig omsättning - - 436 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 596 588 1 328 693 313 601 22 -1 005 -95 485
Resultat efter finansnetto 439 794 1 563 964 375 633 106 -804 95 518
Årets resultat 99 425 892 621 180 307 155 3 97 493
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 649 2 737 2 918 2 234 2 439 3 177 3 712 3 536 4 254 3 212
Omsättningstillgångar 3 735 4 668 6 096 6 604 6 261 6 333 5 173 4 953 5 461 6 438
Tillgångar 7 384 7 405 9 014 8 838 8 700 9 510 8 885 8 489 9 714 9 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 173 4 542 5 989 6 465 6 763 7 392 7 338 7 183 7 269 7 353
Obeskattade reserver 1 605 1 339 1 102 696 591 471 265 185 945 1 014
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 606 1 524 1 923 1 677 1 346 1 646 1 283 1 122 1 499 1 284
Skulder och eget kapital 7 384 7 405 9 014 8 838 8 700 9 510 8 885 8 489 9 714 9 650
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 1 375 1 168 1 171 1 311 1 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 307 5 267 5 402 4 721 4 452 2 540 1 704 2 477 2 674 2 737
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 225 1 837 1 803 1 556 1 622 1 734 1 369 1 707 1 863 1 598
Utdelning till aktieägare 243 468 936 432 423 810 252 0 90 180
Omsättning 10 705 9 925 11 280 8 958 8 437 8 464 6 635 6 646 8 437 9 024
Nyckeltal
Antal anställda 17 17 18 15 13 12 10 12 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 630 584 602 597 649 705 664 554 603 645
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 423 405 424 471 476 429 452 423 433
Rörelseresultat, EBITDA 1 295 1 195 1 955 1 234 1 088 1 432 1 078 -191 917 1 276
Nettoomsättningförändring 7,86% -8,47% 21,05% 6,18% -0,32% 27,57% -0,17% -21,23% -6,50% -%
Du Pont-modellen 8,07% 10,72% 17,34% 10,91% 4,30% 6,66% 1,19% -9,48% 0,98% 5,37%
Vinstmarginal 5,57% 8,00% 14,41% 10,76% 4,43% 7,48% 1,60% -12,11% 1,13% 5,74%
Bruttovinstmarginal 95,85% 96,10% 97,74% 98,01% 97,50% 98,38% 97,06% 96,09% 97,26% 96,99%
Rörelsekapital/omsättning 19,89% 31,68% 38,48% 55,00% 58,26% 55,38% 58,63% 57,64% 46,96% 57,11%
Soliditet 73,47% 75,44% 75,98% 78,95% 82,74% 81,38% 84,79% 86,18% 81,83% 83,76%
Kassalikviditet 212,70% 288,06% 299,06% 376,98% 447,85% 369,56% 389,63% 426,56% 346,50% 480,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...