Visa allt om Jahre Stable Aktiebolag
Visa allt om Jahre Stable Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 98 0 49 34 32 18 96 43 70 20
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -244 -219 -8 14 -124 -264 -270 -282 -322 -171
Resultat efter finansnetto -244 -219 -8 14 -290 -218 -143 -365 -450 -168
Årets resultat -244 -219 -8 14 -166 0 2 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 117 117 0 0 230 328 324 246 310
Omsättningstillgångar 77 83 96 106 92 203 317 93 200 77
Tillgångar 194 199 212 106 92 433 645 417 446 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 104 113 101 87 252 252 250 251 251
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 95 99 5 5 180 393 166 195 136
Skulder och eget kapital 194 199 212 106 92 433 645 417 446 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 98 0 49 34 32 18 96 43 70 20
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -244 -219 -8 14 -124 -264 -270 -282 -322 -171
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 44,12% 6,25% 77,78% -81,25% 123,26% -38,57% 250,00% -%
Du Pont-modellen -125,77% -% -3,77% 14,15% -133,70% -50,58% -12,56% -67,15% -71,75% -43,30%
Vinstmarginal -248,98% -% -16,33% 44,12% -384,38% -1 216,67% -84,38% -651,16% -457,14% -840,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,08% -% -6,12% 297,06% 271,88% 127,78% -79,17% -169,77% 7,14% -295,00%
Soliditet 61,86% 52,26% 53,30% 95,28% 94,57% 58,20% 39,07% 59,95% 56,28% 64,69%
Kassalikviditet 105,48% 87,37% 96,97% 2 120,00% 1 840,00% 112,78% 80,66% 56,02% 102,56% 56,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...