Visa allt om Sea IT Property Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 69 0 1 382 65 760 240 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 132 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 11 -43 302 -159 199 297 0 0 0
Resultat efter finansnetto -9 8 -43 301 -160 199 297 0 0 0
Årets resultat -9 8 -43 278 -160 199 297 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 104 189 273 511 220 616 432 0 0 0
Tillgångar 104 189 273 511 220 616 432 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 102 94 407 128 309 110 -187 -187 -187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 86 179 104 92 308 322 187 187 187
Skulder och eget kapital 104 189 273 511 220 616 432 0 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 170 0 120 0 0 0 0
Omsättning 0 69 0 1 382 65 760 372 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 11 -43 302 -159 199 297 0 0 0
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% 2 026,15% -91,45% 216,67% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 5,82% -% 59,10% -72,27% 32,31% 68,75% -% -% -%
Vinstmarginal -% 15,94% -% 21,85% -244,62% 26,18% 123,75% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 33,33% -% 26,41% -35,38% 54,21% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 149,28% -% 29,45% 196,92% 40,53% 45,83% -% -% -%
Soliditet 89,42% 53,97% 34,43% 79,65% 58,18% 50,16% 25,46% -% -% -%
Kassalikviditet 945,45% 219,77% 152,51% 491,35% 239,13% 200,00% 134,16% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...