Visa allt om Torvestig Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 759 594 2 898 3 671 1 548 763 1 303 1 297 892 1 108
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 136 260 1 098 1 006 366 -14 400 329 110 519
Resultat efter finansnetto 323 259 1 130 1 013 356 444 291 84 118 207
Årets resultat 259 145 640 609 189 443 174 -15 58 2
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 990 2 308 307 275 260 160 46 34 40 80
Omsättningstillgångar 950 396 2 758 2 198 1 098 1 048 812 795 787 853
Tillgångar 2 940 2 704 3 065 2 473 1 357 1 208 858 829 826 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 896 1 793 1 798 1 301 692 760 437 363 378 502
Obeskattade reserver 779 741 673 413 237 144 144 144 144 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 265 170 594 759 429 304 277 322 305 319
Skulder och eget kapital 2 940 2 704 3 065 2 473 1 357 1 208 858 829 826 933
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 173 198 226 167 21
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 146 0 0 0 3 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 7 8 7 1 64 84 106 110 91 65
Utdelning till aktieägare 156 156 150 143 0 127 120 100 0 183
Omsättning 759 594 2 898 3 671 1 548 763 1 303 1 297 892 1 108
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 759 594 2 898 3 671 1 548 763 1 303 1 297 892 1 108
Personalkostnader per anställd (tkr) 41 34 72 12 258 306 343 353 266 93
Rörelseresultat, EBITDA 136 260 1 102 1 010 370 -4 410 334 121 528
Nettoomsättningförändring 27,78% -79,50% -21,06% 137,14% 102,88% -41,44% 0,46% 45,40% -19,49% -%
Du Pont-modellen 11,05% 9,65% 36,97% 41,25% 26,31% 36,92% 33,92% 10,49% 14,41% 22,29%
Vinstmarginal 42,82% 43,94% 39,10% 27,79% 23,06% 58,45% 22,33% 6,71% 13,34% 18,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 90,25% 38,05% 74,67% 39,20% 43,22% 97,51% 41,06% 36,47% 54,04% 48,19%
Soliditet 85,16% 87,68% 74,85% 64,92% 63,87% 71,70% 63,02% 56,29% 58,31% 62,37%
Kassalikviditet 358,49% 232,94% 464,31% 289,59% 255,94% 344,74% 293,14% 246,89% 258,03% 267,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...