Visa allt om Vinbolaget i Enköping Aktiebolag
Visa allt om Vinbolaget i Enköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 683 1 790 1 956 1 954 1 937 1 702 1 658 1 922 1 353 1 402
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 160 -6 76 59 119 246 105 424 101 217
Resultat efter finansnetto 160 -6 76 59 120 246 105 424 115 213
Årets resultat 126 -6 76 59 120 -97 105 424 115 213
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 616 481 504 23
Omsättningstillgångar 388 384 431 392 362 444 277 302 343 411
Tillgångar 388 384 431 392 362 446 893 783 847 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 309 233 288 233 274 355 551 547 253 338
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 72 0 68 48 0 185 0 500 60
Kortfristiga skulder 78 79 142 92 40 91 156 236 95 36
Skulder och eget kapital 388 384 431 392 362 446 893 783 847 434
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 30 60 60 60 0 100 100 30 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 62 180 198 155 149 57 50 45 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 66 81 43 42 9 39 38 13 9
Utdelning till aktieägare 50 50 50 20 100 200 100 100 130 200
Omsättning 1 683 1 790 1 956 1 954 1 937 1 702 1 658 1 922 1 353 1 402
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 683 1 790 1 956 1 954 1 937 1 702 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 92 278 343 260 253 66 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 160 -6 76 59 121 249 110 435 112 228
Nettoomsättningförändring -5,98% -8,49% 0,10% 0,88% 13,81% 2,65% -13,74% 42,05% -3,50% -%
Du Pont-modellen 41,24% -1,56% 17,63% 15,05% 32,87% 55,16% 11,76% 54,15% 13,58% 50,46%
Vinstmarginal 9,51% -0,34% 3,89% 3,02% 6,14% 14,45% 6,33% 22,06% 8,50% 15,62%
Bruttovinstmarginal 36,84% 100,00% 100,00% 34,24% 38,51% 39,48% 41,01% 49,43% 36,51% 40,66%
Rörelsekapital/omsättning 18,42% 17,04% 14,78% 15,35% 16,62% 20,74% 7,30% 3,43% 18,33% 26,75%
Soliditet 79,64% 60,68% 66,82% 59,44% 75,69% 79,60% 61,70% 69,86% 29,87% 77,88%
Kassalikviditet 288,46% 277,22% 154,93% 255,43% 507,50% 279,12% 65,38% 33,05% 182,11% 708,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...