Visa allt om Vinbolaget i Enköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 790 1 956 1 954 1 937 1 702 1 658 1 922 1 353 1 402 1 409
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 76 59 119 246 105 424 101 217 199
Resultat efter finansnetto -6 76 59 120 246 105 424 115 213 185
Årets resultat -6 76 59 120 -97 105 424 115 213 185
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 616 481 504 23 28
Omsättningstillgångar 384 431 392 362 444 277 302 343 411 364
Tillgångar 384 431 392 362 446 893 783 847 434 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 233 288 233 274 355 551 547 253 338 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 0 68 48 0 185 0 500 60 163
Kortfristiga skulder 79 142 92 40 91 156 236 95 36 104
Skulder och eget kapital 384 431 392 362 446 893 783 847 434 392
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 30 60 60 60 0 100 100 30 30 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 198 155 149 57 50 45 15 0 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 66 81 43 42 9 39 38 13 9 11
Utdelning till aktieägare 50 50 20 100 200 100 100 130 200 0
Omsättning 1 790 1 956 1 954 1 937 1 702 1 658 1 922 1 353 1 402 1 409
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 790 1 956 1 954 1 937 1 702 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 278 343 260 253 66 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 76 59 121 249 110 435 112 228 209
Nettoomsättningförändring -8,49% 0,10% 0,88% 13,81% 2,65% -13,74% 42,05% -3,50% -0,50% -%
Du Pont-modellen -1,56% 17,63% 15,05% 32,87% 55,16% 11,76% 54,15% 13,58% 50,46% 50,77%
Vinstmarginal -0,34% 3,89% 3,02% 6,14% 14,45% 6,33% 22,06% 8,50% 15,62% 14,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 34,24% 38,51% 39,48% 41,01% 49,43% 36,51% 40,66% 40,24%
Rörelsekapital/omsättning 17,04% 14,78% 15,35% 16,62% 20,74% 7,30% 3,43% 18,33% 26,75% 18,45%
Soliditet 60,68% 66,82% 59,44% 75,69% 79,60% 61,70% 69,86% 29,87% 77,88% 31,89%
Kassalikviditet 277,22% 154,93% 255,43% 507,50% 279,12% 65,38% 33,05% 182,11% 708,33% 170,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...