Visa allt om BNS Competence Aktiebolag
Visa allt om BNS Competence Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 311 315 328 685 307 547 461 644 455 714
Övrig omsättning - 14 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 11 -3 83 -24 171 -113 97 -3 245
Resultat efter finansnetto 1 1 -13 71 -31 162 -122 89 7 244
Årets resultat 1 0 1 48 -26 147 -117 63 5 197
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 52 79 68 66 41 18 28 17 25
Omsättningstillgångar 424 399 458 512 391 521 469 660 445 746
Tillgångar 457 451 537 580 457 563 487 689 463 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 203 203 202 154 246 99 215 152 399
Obeskattade reserver 0 0 0 15 0 5 0 5 4 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 253 248 334 363 303 312 388 468 305 367
Skulder och eget kapital 457 451 537 580 457 563 487 689 463 771
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0
Omsättning 311 329 328 685 307 547 461 644 455 714
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 328 685 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 57 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 31 37 19 109 -10 184 -102 106 5 253
Nettoomsättningförändring -1,27% -3,96% -52,12% 123,13% -43,88% 18,66% -28,42% 41,54% -36,27% -%
Du Pont-modellen 2,41% 2,44% -0,56% 14,31% -5,25% 30,37% -23,00% 14,51% 3,46% 32,81%
Vinstmarginal 3,54% 3,49% -0,91% 12,12% -7,82% 31,26% -24,30% 15,53% 3,52% 35,43%
Bruttovinstmarginal 45,98% 62,54% 46,65% 60,15% 52,44% 69,10% 30,80% 42,55% 40,44% 54,20%
Rörelsekapital/omsättning 54,98% 47,94% 37,80% 21,75% 28,66% 38,21% 17,57% 29,81% 30,77% 53,08%
Soliditet 44,64% 45,01% 37,80% 36,73% 33,70% 44,35% 20,33% 31,73% 33,45% 52,22%
Kassalikviditet 122,53% 108,47% 100,90% 104,68% 83,83% 129,81% 105,15% 129,06% 130,49% 198,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...