Visa allt om Light up a million villages AB
Visa allt om Light up a million villages AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 12 2 8 0 0 9
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -6 -5 -4 -3 -2 0 -10 -8 0
Resultat efter finansnetto -4 -6 -5 -4 -3 -2 0 -10 -8 0
Årets resultat -4 -6 -5 -4 -3 -2 0 -10 -8 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 83 77 51 8 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 1 1 1 1 1 0 0 3 12
Tillgångar 85 84 78 52 9 1 0 0 3 12
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 67 73 -22 -18 -15 -13 -13 -3 -145
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 16 4 73 26 16 13 13 6 157
Skulder och eget kapital 85 84 78 52 9 1 0 0 3 12
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 12 2 8 0 0 9
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -6 -5 -4 -3 -2 0 -10 -8 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 500,00% -75,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -33,33% -200,00% -% -% -% 0,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -25,00% -100,00% 0,00% -% -% 0,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -208,33% -750,00% -162,50% -% -% -1 611,11%
Soliditet 75,29% 79,76% 93,59% -42,31% -200,00% -1 500,00% -% -% -100,00% -1 208,33%
Kassalikviditet 9,09% 6,25% 25,00% 1,37% 3,85% 6,25% 0,00% 0,00% 50,00% 7,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...