Visa allt om Estetica Data Aktiebolag
Visa allt om Estetica Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 449 269 0 164 268 150 139
Övrig omsättning - - - - - - - 1 11 36
Rörelseresultat (EBIT) -15 -81 -138 237 140 -143 30 65 9 -213
Resultat efter finansnetto -15 -81 -138 237 140 -143 30 64 8 -213
Årets resultat -15 -81 -96 161 140 -143 30 64 8 -175
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14
Omsättningstillgångar 8 5 103 381 227 10 127 114 23 78
Tillgångar 8 5 103 381 227 10 127 114 30 92
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -71 -55 25 262 101 -39 104 74 10 3
Obeskattade reserver 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 61 78 76 126 49 23 40 20 90
Skulder och eget kapital 8 5 103 381 227 10 127 114 30 92
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 5 60 7 7 7 27 8 148
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 10 20 37 22 22 22 30 29 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 449 269 0 164 269 161 175
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 449 269 - 164 268 150 139
Personalkostnader per anställd (tkr) - 15 31 104 37 37 36 64 42 250
Rörelseresultat, EBITDA -15 -81 -138 237 140 -143 30 72 16 -206
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 66,91% -% -100,00% -38,81% 78,67% 7,91% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 62,20% 61,67% -% 23,62% 57,02% 30,00% -231,52%
Vinstmarginal -% -% -% 52,78% 52,04% -% 18,29% 24,25% 6,00% -153,24%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 67,93% 37,55% -% 63,41% 27,61% 2,00% -8,63%
Soliditet -887,50% -1 100,00% 24,27% 77,08% 44,49% -390,00% 81,89% 64,91% 33,33% 3,26%
Kassalikviditet 10,00% 8,20% 132,05% 501,32% 180,16% 20,41% 552,17% 285,00% 115,00% 86,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...