Visa allt om HS Sjöberg Ur & Guldsmed Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 377 354 357 358 395 437 469 497 561 552
Övrig omsättning - - 13 20 11 - - - - 9
Rörelseresultat (EBIT) 34 45 105 97 94 111 125 64 179 95
Resultat efter finansnetto 33 43 105 85 79 98 103 38 150 65
Årets resultat 0 -4 32 26 19 71 80 24 142 46
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 60 60 60 60 60 60 66 71 77
Omsättningstillgångar 486 509 494 530 562 537 498 560 574 559
Tillgångar 546 569 554 590 622 597 558 626 645 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 256 261 229 202 184 199 232 244 123
Obeskattade reserver 5 12 14 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 57 91 124 155 0 0
Kortfristiga skulder 285 301 279 362 362 323 235 239 401 513
Skulder och eget kapital 546 569 554 590 622 597 558 626 645 635
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 16 60 0
Omsättning 377 354 370 378 406 437 469 497 561 561
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 377 354 357 358 395 437 469 497 561 552
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1 1 5 10 0 0 0 0 53
Rörelseresultat, EBITDA 34 45 105 97 94 111 131 70 185 101
Nettoomsättningförändring 6,50% -0,84% -0,28% -9,37% -9,61% -6,82% -5,63% -11,41% 1,63% -%
Du Pont-modellen 6,23% 7,91% 18,95% 16,44% 15,11% 18,59% 22,40% 10,22% 27,75% 14,96%
Vinstmarginal 9,02% 12,71% 29,41% 27,09% 23,80% 25,40% 26,65% 12,88% 31,91% 17,21%
Bruttovinstmarginal 52,79% 57,06% 63,31% 63,69% 63,04% 42,11% 43,28% 28,57% 43,85% 29,53%
Rörelsekapital/omsättning 53,32% 58,76% 60,22% 46,93% 50,63% 48,97% 56,08% 64,59% 30,84% 8,33%
Soliditet 47,60% 46,64% 48,97% 38,81% 32,48% 30,82% 35,66% 37,06% 37,83% 19,37%
Kassalikviditet 12,63% 11,63% 8,24% 9,94% 22,38% 4,95% 3,40% 25,10% 23,19% 16,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...