Visa allt om HS Sjöberg Ur & Guldsmed Aktiebolag
Visa allt om HS Sjöberg Ur & Guldsmed Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 396 377 354 357 358 395 437 469 497 561
Övrig omsättning - - - 13 20 11 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 34 45 105 97 94 111 125 64 179
Resultat efter finansnetto 50 33 43 105 85 79 98 103 38 150
Årets resultat 5 0 -4 32 26 19 71 80 24 142
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 60 60 60 60 60 60 60 66 71
Omsättningstillgångar 464 486 509 494 530 562 537 498 560 574
Tillgångar 524 546 569 554 590 622 597 558 626 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 256 256 261 229 202 184 199 232 244
Obeskattade reserver 6 5 12 14 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 57 91 124 155 0
Kortfristiga skulder 257 285 301 279 362 362 323 235 239 401
Skulder och eget kapital 524 546 569 554 590 622 597 558 626 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 16 60
Omsättning 396 377 354 370 378 406 437 469 497 561
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 396 377 354 357 358 395 437 469 497 561
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 1 1 5 10 0 0 0 0
Rörelseresultat, EBITDA 50 34 45 105 97 94 111 131 70 185
Nettoomsättningförändring 5,04% 6,50% -0,84% -0,28% -9,37% -9,61% -6,82% -5,63% -11,41% -%
Du Pont-modellen 9,54% 6,23% 7,91% 18,95% 16,44% 15,11% 18,59% 22,40% 10,22% 27,75%
Vinstmarginal 12,63% 9,02% 12,71% 29,41% 27,09% 23,80% 25,40% 26,65% 12,88% 31,91%
Bruttovinstmarginal 57,83% 52,79% 57,06% 63,31% 63,69% 63,04% 42,11% 43,28% 28,57% 43,85%
Rörelsekapital/omsättning 52,27% 53,32% 58,76% 60,22% 46,93% 50,63% 48,97% 56,08% 64,59% 30,84%
Soliditet 50,70% 47,60% 46,64% 48,97% 38,81% 32,48% 30,82% 35,66% 37,06% 37,83%
Kassalikviditet 7,78% 12,63% 11,63% 8,24% 9,94% 22,38% 4,95% 3,40% 25,10% 23,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...