Visa allt om Kbagruppen i Kungsbacka Aktiebolag
Visa allt om Kbagruppen i Kungsbacka Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 381 828 356 707 339 068 299 811 5 468 61 894 45 694 16 534 14 988 11 851
Övrig omsättning 376 822 869 7 923 1 163 1 130 1 497 2 314 1 513 1 424
Rörelseresultat (EBIT) 19 116 703 6 020 14 479 53 5 386 3 554 2 483 2 093 1 732
Resultat efter finansnetto 17 140 -1 426 19 961 13 188 17 337 4 888 3 288 2 667 1 951 1 599
Årets resultat 6 330 -1 022 16 848 8 979 17 282 3 240 1 743 1 913 1 341 925
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 938 79 553 85 130 75 218 15 230 15 650 11 938 3 902 4 228 2 965
Omsättningstillgångar 118 611 96 643 94 408 70 690 9 402 12 310 12 443 6 290 4 639 2 388
Tillgångar 202 549 176 196 179 538 145 908 24 631 27 960 24 381 10 192 8 867 5 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 820 50 495 53 517 36 796 23 707 10 189 7 628 6 486 4 972 2 923
Minoritetsintressen 19 825 12 922 12 324 10 515 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 992 5 395 6 418 5 145 0 2 930 2 722 0 0 0
Långfristiga skulder 61 207 56 899 58 158 44 873 183 8 259 8 606 1 766 1 394 398
Kortfristiga skulder 67 705 50 485 49 121 48 579 742 6 583 5 424 1 941 2 500 1 047
Skulder och eget kapital 202 549 176 196 179 538 145 908 24 631 27 960 24 381 10 192 8 867 5 352
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 1 792 1 561 1 260 1 192 145 634 590 380 427 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 39 619 45 368 44 287 37 663 842 6 665 5 422 3 150 2 845 1 952
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 018 17 021 15 590 11 418 313 548 2 969 2 452 1 558 1 416 1 048
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 382 204 357 529 339 937 307 734 6 631 63 024 47 191 18 848 16 501 13 275
Nyckeltal
Antal anställda 125 124 143 137 4 35 32 18 24 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 055 2 877 2 371 2 188 1 367 1 768 1 428 919 625 1 317
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 526 435 394 402 306 286 287 197 394
Rörelseresultat, EBITDA 27 033 8 431 12 423 20 589 123 7 778 6 670 2 950 2 821 2 523
Nettoomsättningförändring 7,04% 5,20% 13,09% -% -91,17% 35,45% 176,36% 10,31% 26,47% -%
Du Pont-modellen 9,58% 0,65% 12,29% 10,07% 70,70% 19,72% 15,28% 27,55% 26,11% 32,36%
Vinstmarginal 5,08% 0,32% 6,51% 4,90% 318,49% 8,91% 8,15% 16,98% 15,45% 14,61%
Bruttovinstmarginal 36,05% 34,40% 33,01% 34,32% 83,39% 43,45% 49,82% 77,25% 78,76% 77,54%
Rörelsekapital/omsättning 13,33% 12,94% 13,36% 7,37% 158,38% 9,25% 15,36% 26,30% 14,27% 11,32%
Soliditet 23,12% 28,66% 29,81% 25,22% 96,25% 36,44% 31,29% 63,64% 56,07% 67,85%
Kassalikviditet 106,37% 130,23% 129,77% 104,66% 1 267,12% 154,40% 187,96% 318,80% 178,40% 224,74%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 128 23 035 83 018 53 201
Övrig omsättning - 290 - - - - - - 397 9
Rörelseresultat (EBIT) -178 -704 -279 -649 -240 -225 -185 -678 126 -398
Resultat efter finansnetto -93 9 415 90 -87 68 78 776 1 803 2 616 3 167
Årets resultat -93 9 365 13 -124 -9 193 977 1 803 2 236 3 167
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 402 34 066 12 831 12 714 15 363 25 205 24 153 20 228 2 755 2 560
Omsättningstillgångar 7 320 2 206 14 624 15 866 13 587 4 074 4 749 8 128 24 374 24 309
Tillgångar 41 723 36 273 27 455 28 580 28 950 29 279 28 902 28 356 27 129 26 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 906 25 999 16 635 26 622 28 849 29 206 28 821 27 964 26 305 25 818
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 3 204 204 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 282 486
Kortfristiga skulder 25 816 10 274 10 820 1 958 101 71 78 188 338 564
Skulder och eget kapital 41 723 36 273 27 455 28 580 28 950 29 279 28 902 28 356 27 129 26 868
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 10 000 0 10 000 2 000 128 128 120 144 1 750
Omsättning 0 290 0 0 0 0 128 23 035 83 415 53 210
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 344 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -178 -704 -279 -649 -234 -221 -181 -674 129 -398
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -99,44% -72,25% 56,05% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 2,70% 7,37% 10,15% 11,95%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 608,59% 9,08% 3,32% 6,04%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 5,47% 0,21% 0,22% -0,15%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 3 649,22% 34,47% 28,95% 44,63%
Soliditet 38,12% 71,68% 60,59% 93,15% 99,65% 99,76% 99,73% 99,14% 97,50% 96,09%
Kassalikviditet 28,35% 21,47% 135,16% 810,32% 13 452,48% 5 738,03% 6 088,46% 1 176,60% 391,72% 996,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...