Visa allt om Scandinavian Medical Sweden AB
Visa allt om Scandinavian Medical Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 545 28 015 23 967 15 822 11 520 13 726 5 921 5 858 6 353 3 286
Övrig omsättning 687 70 513 226 274 683 79 27 255 190
Rörelseresultat (EBIT) -3 997 1 658 1 208 1 234 797 1 583 -1 288 -688 -695 -269
Resultat efter finansnetto -3 994 1 588 1 067 1 139 777 1 704 -1 270 -688 -709 -262
Årets resultat -3 581 1 237 566 935 777 1 704 -1 270 -688 -709 -262
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 312 605 1 363 1 015 1 170 781 18 44 97 258
Omsättningstillgångar 14 928 11 867 10 420 8 568 5 568 6 419 3 331 2 494 2 649 2 211
Tillgångar 15 240 12 472 11 783 9 583 6 739 7 200 3 350 2 538 2 746 2 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 602 4 184 3 380 2 814 1 878 2 102 397 397 584 293
Obeskattade reserver 0 414 414 114 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 148 0 0 28 0 0
Kortfristiga skulder 14 638 7 875 7 990 6 655 4 712 5 099 2 952 2 113 2 162 2 176
Skulder och eget kapital 15 240 12 472 11 783 9 583 6 739 7 200 3 350 2 538 2 746 2 469
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 380 480 0 0 146 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 6 133 3 357 3 014 1 882 907 927 668 804 826 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 787 1 997 1 545 968 671 920 692 393 494 220
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 232 28 085 24 480 16 048 11 794 14 409 6 000 5 885 6 608 3 476
Nyckeltal
Antal anställda 9 7 6 4 3 4 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 061 4 002 3 995 3 956 3 840 3 432 2 961 2 929 3 177 1 095
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 150 841 829 770 712 700 899 717 891 328
Rörelseresultat, EBITDA -3 796 1 909 1 478 1 419 934 1 632 -1 282 -677 -683 -262
Nettoomsättningförändring 30,45% 16,89% 51,48% 37,34% -16,07% 131,82% 1,08% -7,79% 93,34% -%
Du Pont-modellen -25,82% 14,18% 10,25% 12,26% 11,84% 23,69% -37,73% -27,03% -25,27% -10,37%
Vinstmarginal -10,77% 6,31% 5,04% 7,43% 6,93% 12,43% -21,35% -11,71% -10,92% -7,79%
Bruttovinstmarginal 35,27% 42,64% 43,24% 41,88% 41,44% 39,82% 28,49% 33,44% 27,66% 29,15%
Rörelsekapital/omsättning 0,79% 14,25% 10,14% 12,09% 7,43% 9,62% 6,40% 6,50% 7,67% 1,07%
Soliditet 3,95% 36,14% 31,43% 30,24% 27,87% 29,19% 11,85% 15,64% 21,27% 11,87%
Kassalikviditet 32,50% 56,91% 50,25% 51,28% 43,31% 76,80% 56,44% 55,42% 76,23% 78,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...