Visa allt om Jussberg - Tollstad Lantbruksaktiebolag
Visa allt om Jussberg - Tollstad Lantbruksaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 539 2 635 2 222 1 924 1 633 1 533 1 369 2 390 2 118 1 399
Övrig omsättning 1 565 788 1 350 843 846 1 168 720 841 70 40
Rörelseresultat (EBIT) 315 84 841 112 64 427 -32 615 434 -4
Resultat efter finansnetto 350 77 804 31 -2 385 -94 521 429 2
Årets resultat 265 60 87 39 52 35 2 16 76 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 141 4 021 4 125 3 368 3 102 3 067 2 773 2 876 2 358 114
Omsättningstillgångar 1 860 2 018 1 619 1 245 964 1 045 999 1 070 693 605
Tillgångar 4 001 6 039 5 744 4 613 4 065 4 112 3 772 3 946 3 051 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 813 548 489 402 363 311 276 274 258 182
Obeskattade reserver 1 725 1 708 1 708 1 013 1 023 1 077 727 823 325 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 295 3 566 3 360 3 034 2 626 2 658 2 632 2 734 2 327 313
Kortfristiga skulder 168 217 187 164 53 66 137 114 141 225
Skulder och eget kapital 4 001 6 039 5 744 4 613 4 065 4 112 3 772 3 946 3 051 719
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 385 413 423 414 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 460 425 415 460 415 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 119 111 146 159 143 137 146 154 140 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 104 3 423 3 572 2 767 2 479 2 701 2 089 3 231 2 188 1 439
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 270 1 318 1 111 962 817 767 685 1 195 2 118 1 399
Personalkostnader per anställd (tkr) 294 282 293 319 284 261 281 291 558 239
Rörelseresultat, EBITDA 617 578 1 304 538 438 761 266 900 440 -4
Nettoomsättningförändring -3,64% 18,59% 15,49% 17,82% 6,52% 11,98% -42,72% 12,84% 51,39% -%
Du Pont-modellen 9,10% 1,85% 15,09% 3,14% 2,48% 11,07% -0,13% 16,65% 15,11% 2,64%
Vinstmarginal 14,34% 4,25% 39,02% 7,54% 6,18% 29,68% -0,37% 27,49% 21,77% 1,36%
Bruttovinstmarginal 44,62% 77,87% 86,90% 90,90% 73,24% 82,26% 69,39% 73,51% 88,24% 73,05%
Rörelsekapital/omsättning 66,64% 68,35% 64,45% 56,19% 55,79% 63,86% 62,97% 40,00% 26,06% 27,16%
Soliditet 53,95% 31,13% 31,71% 24,90% 27,48% 26,87% 21,52% 21,96% 16,13% 25,31%
Kassalikviditet 570,83% 343,78% 164,71% 147,56% 354,72% 348,48% 173,72% 165,79% 148,94% 59,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...