Visa allt om Strömstad Golv Aktiebolag
Visa allt om Strömstad Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 888 10 639 9 821 10 709 10 012 9 086 8 448 6 725 6 914 6 435
Övrig omsättning - 170 - 188 227 149 - 94 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 271 460 -772 688 401 298 127 -43 -67 177
Resultat efter finansnetto 267 453 -774 690 394 291 121 -55 -83 173
Årets resultat 202 424 -381 371 206 153 61 21 21 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 21 7 14 21 28 13 32 55 84
Omsättningstillgångar 3 602 3 592 3 275 3 889 4 034 3 044 2 646 2 462 2 975 2 678
Tillgångar 3 618 3 612 3 282 3 903 4 056 3 073 2 659 2 494 3 030 2 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 328 2 127 1 702 2 230 1 980 1 774 1 620 1 560 1 538 1 517
Obeskattade reserver 0 0 0 393 215 110 33 0 90 209
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 173 410 49 25 25 25 114 285 26
Kortfristiga skulder 1 264 1 314 1 171 1 232 1 836 1 164 980 820 1 117 1 011
Skulder och eget kapital 3 618 3 612 3 282 3 903 4 056 3 073 2 659 2 494 3 030 2 763
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 1 002 900 900 900 897 829
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 689 2 923 2 974 2 602 1 233 933 868 644 720 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 785 841 947 845 715 629 601 571 584 461
Utdelning till aktieägare 1 701 0 0 147 121 0 0 0 0 0
Omsättning 9 888 10 809 9 821 10 897 10 239 9 235 8 448 6 819 6 919 6 435
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 236 1 330 1 403 1 530 1 430 1 298 1 207 1 121 1 152 1 287
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 472 565 495 425 355 338 354 369 374
Rörelseresultat, EBITDA 276 472 -765 695 408 318 146 -20 -38 211
Nettoomsättningförändring -7,06% 8,33% -8,29% 6,96% 10,19% 7,55% 25,62% -2,73% 7,44% -%
Du Pont-modellen 7,52% 12,74% -23,46% 17,76% 9,89% 9,70% 4,78% -1,72% -2,21% 6,41%
Vinstmarginal 2,75% 4,32% -7,84% 6,47% 4,01% 3,28% 1,50% -0,64% -0,97% 2,75%
Bruttovinstmarginal 47,46% 47,71% 42,81% 46,83% 40,88% 38,99% 39,42% 41,70% 42,48% 42,30%
Rörelsekapital/omsättning 23,64% 21,41% 21,42% 24,81% 21,95% 20,69% 19,72% 24,42% 26,87% 25,91%
Soliditet 64,34% 58,89% 51,86% 64,56% 52,72% 60,37% 61,84% 62,55% 52,90% 60,35%
Kassalikviditet 164,87% 157,23% 157,81% 209,74% 143,85% 151,46% 157,14% 165,49% 171,62% 174,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...