Visa allt om Annordia AB
Visa allt om Annordia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 958 7 832 5 800 5 614 3 607 3 089 5 072 2 860 3 570 4 627
Övrig omsättning - 80 - - - 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 465 2 618 136 1 478 209 95 2 090 -85 786 391
Resultat efter finansnetto 3 458 2 582 178 1 460 196 -16 2 078 -101 805 371
Årets resultat 2 014 1 487 98 1 066 14 11 1 138 127 426 216
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 765 1 630 1 490 212 193 440 85 206 307 365
Omsättningstillgångar 6 646 5 463 3 059 3 779 2 523 2 749 4 431 1 590 1 867 2 981
Tillgångar 8 411 7 094 4 549 3 990 2 716 3 189 4 516 1 795 2 174 3 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 719 2 286 1 799 2 076 1 368 1 554 2 044 906 1 083 1 056
Obeskattade reserver 1 529 659 0 0 100 356 556 31 322 116
Avsättningar (tkr) 1 180 1 437 1 268 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 99 150 135 120 0 150 48 0
Kortfristiga skulder 1 983 2 711 1 383 1 764 1 113 1 159 1 917 709 721 2 174
Skulder och eget kapital 8 411 7 094 4 549 3 990 2 716 3 189 4 516 1 795 2 174 3 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 450 368 550 482 957
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 986 2 326 2 051 1 560 1 243 490 349 227 105 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 073 811 952 696 697 821 346 621 580 1 299
Utdelning till aktieägare 1 650 581 1 000 375 358 200 400 200 304 400
Omsättning 9 958 7 912 5 800 5 614 3 607 3 093 5 072 2 860 3 570 4 627
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 660 1 566 1 160 1 404 902 772 1 691 953 1 785 2 314
Personalkostnader per anställd (tkr) 680 644 637 643 491 460 419 467 575 1 236
Rörelseresultat, EBITDA 3 467 2 620 139 1 486 238 127 2 217 41 910 578
Nettoomsättningförändring 27,15% 35,03% 3,31% 55,64% 16,77% -39,10% 77,34% -19,89% -22,84% -%
Du Pont-modellen 41,22% 36,92% 4,13% 37,24% 7,77% 3,26% 46,30% -4,35% 37,86% 11,69%
Vinstmarginal 34,82% 33,44% 3,24% 26,47% 5,85% 3,37% 41,23% -2,73% 23,05% 8,45%
Bruttovinstmarginal 89,81% 94,20% 92,22% 94,83% 94,73% 94,72% 93,75% 84,76% 83,98% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,83% 35,14% 28,90% 35,89% 39,09% 51,47% 49,57% 30,80% 32,10% 17,44%
Soliditet 58,40% 39,47% 39,55% 52,03% 53,08% 56,96% 54,34% 51,72% 60,48% 34,06%
Kassalikviditet 335,15% 201,51% 221,19% 214,23% 226,68% 237,19% 231,14% 224,26% 258,95% 137,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...