Visa allt om Torp K & N AB
Visa allt om Torp K & N AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 35 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -21 -21 -20 -15 -24 19 -58 -47 -21
Resultat efter finansnetto 148 75 73 32 65 276 83 4 53 179
Årets resultat 116 58 57 17 48 204 71 2 53 179
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 584 1 584 1 793 1 793 2 109 2 102 2 351 2 316 2 268 1 947
Omsättningstillgångar 164 248 192 336 197 417 113 231 478 11
Tillgångar 1 748 1 833 1 985 2 130 2 306 2 520 2 464 2 548 2 746 1 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 680 1 764 1 906 2 049 2 233 2 385 2 381 2 510 2 708 1 729
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Kortfristiga skulder 68 69 79 81 73 135 84 38 38 219
Skulder och eget kapital 1 748 1 833 1 985 2 130 2 306 2 520 2 464 2 548 2 746 1 958
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -24 -21 -21 -20 -15 -24 19 -58 -47 -21
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,11% 96,24% 96,02% 96,20% 96,83% 94,64% 96,63% 98,51% 98,62% 88,30%
Kassalikviditet 241,18% 359,42% 243,04% 414,81% 269,86% 308,89% 134,52% 607,89% 1 257,89% 5,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...