Visa allt om ADAC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 324 81 111 391 569 952 629 42 89 242
Övrig omsättning - - 23 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 134 22 -35 -46 121 -51 39 -20 7 32
Resultat efter finansnetto 79 23 -35 -46 121 -51 40 -19 7 32
Årets resultat 74 23 -35 -46 99 -51 33 -19 5 26
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 986 240 251 460 415 374 362 103 172 166
Tillgångar 2 986 240 251 460 415 374 362 103 172 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 184 110 87 121 167 68 119 86 105 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 742 70 104 278 248 306 243 17 67 66
Skulder och eget kapital 2 986 240 251 460 415 374 362 103 172 166
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 1 6 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 324 81 134 391 569 952 629 42 89 242
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 89 242
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 30 131
Rörelseresultat, EBITDA 134 22 -35 -46 121 -51 39 -20 7 33
Nettoomsättningförändring 2 769,14% -27,03% -71,61% -31,28% -40,23% 51,35% 1 397,62% -52,81% -63,22% -%
Du Pont-modellen 4,49% 9,58% -13,55% -9,57% 29,16% -13,64% 11,05% -17,48% 4,07% 19,28%
Vinstmarginal 5,77% 28,40% -30,63% -11,25% 21,27% -5,36% 6,36% -42,86% 7,87% 13,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,50% 209,88% 132,43% 46,55% 29,35% 7,14% 18,92% 204,76% 117,98% 41,32%
Soliditet 6,16% 45,83% 34,66% 26,30% 40,24% 18,18% 32,87% 83,50% 61,05% 60,24%
Kassalikviditet 108,90% 342,86% 241,35% 98,20% 167,34% 122,22% 148,97% 605,88% 256,72% 251,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...