Visa allt om ADAC AB
Visa allt om ADAC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 952 2 324 81 111 391 569 952 629 42 89
Övrig omsättning - - - 23 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 334 134 22 -35 -46 121 -51 39 -20 7
Resultat efter finansnetto 334 79 23 -35 -46 121 -51 40 -19 7
Årets resultat 259 74 23 -35 -46 99 -51 33 -19 5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 868 2 986 240 251 460 415 374 362 103 172
Tillgångar 868 2 986 240 251 460 415 374 362 103 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 443 184 110 87 121 167 68 119 86 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 365 2 742 70 104 278 248 306 243 17 67
Skulder och eget kapital 868 2 986 240 251 460 415 374 362 103 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 222 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 86 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 952 2 324 81 134 391 569 952 629 42 89
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 952 - - - - - - - - 89
Personalkostnader per anställd (tkr) 378 - - - - - - - - 30
Rörelseresultat, EBITDA 334 134 22 -35 -46 121 -51 39 -20 7
Nettoomsättningförändring -59,04% 2 769,14% -27,03% -71,61% -31,28% -40,23% 51,35% 1 397,62% -52,81% -%
Du Pont-modellen 38,48% 4,49% 9,58% -13,55% -9,57% 29,16% -13,64% 11,05% -17,48% 4,07%
Vinstmarginal 35,08% 5,77% 28,40% -30,63% -11,25% 21,27% -5,36% 6,36% -42,86% 7,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,84% 10,50% 209,88% 132,43% 46,55% 29,35% 7,14% 18,92% 204,76% 117,98%
Soliditet 51,04% 6,16% 45,83% 34,66% 26,30% 40,24% 18,18% 32,87% 83,50% 61,05%
Kassalikviditet 237,81% 108,90% 342,86% 241,35% 98,20% 167,34% 122,22% 148,97% 605,88% 256,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...