Visa allt om Kapten Sol Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 668 683 684 631 310 433 169 310 432 555
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 125 163 109 173 -56 69 -48 0 -52 66
Resultat efter finansnetto 126 164 109 172 -58 66 -50 0 -52 67
Årets resultat 74 95 60 135 -58 66 -50 0 -52 67
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 16 16 16 16 18 21 23 25 25
Omsättningstillgångar 849 739 741 399 99 207 90 163 183 309
Tillgångar 866 755 757 415 115 226 111 186 208 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 382 308 214 193 58 116 51 100 100 171
Obeskattade reserver 119 88 47 20 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 364 359 497 201 57 110 60 85 107 164
Skulder och eget kapital 866 755 757 415 115 226 111 186 208 335
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 197 203 91 133 246 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 344 329 313 295 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 130 127 98 94 62 66 38 57 98 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 40 0 0 0 0 0 18
Omsättning 668 683 684 631 310 433 169 310 432 555
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 668 683 684 631 310 433 169 310 432 555
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 459 475 389 259 269 128 190 345 306
Rörelseresultat, EBITDA 125 163 109 173 -54 71 -46 3 -49 71
Nettoomsättningförändring -2,20% -0,15% 8,40% 103,55% -28,41% 156,21% -45,48% -28,24% -22,16% -%
Du Pont-modellen 14,55% 21,72% 14,53% 41,69% -48,70% 30,53% -42,34% 0,00% -24,52% 19,70%
Vinstmarginal 18,86% 24,01% 16,08% 27,42% -18,06% 15,94% -27,81% 0,00% -11,81% 11,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 72,60% 55,64% 35,67% 31,38% 13,55% 22,40% 17,75% 25,16% 17,59% 26,13%
Soliditet 54,83% 49,89% 32,85% 50,06% 50,43% 51,33% 45,95% 53,76% 48,08% 51,04%
Kassalikviditet 233,24% 205,85% 149,09% 198,51% 173,68% 188,18% 150,00% 191,76% 171,03% 188,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...