Visa allt om Kapten Sol Aktiebolag
Visa allt om Kapten Sol Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 386 668 683 684 631 310 433 169 310 432
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 125 163 109 173 -56 69 -48 0 -52
Resultat efter finansnetto 11 126 164 109 172 -58 66 -50 0 -52
Årets resultat 8 74 95 60 135 -58 66 -50 0 -52
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 16 16 16 16 16 18 21 23 25
Omsättningstillgångar 690 849 739 741 399 99 207 90 163 183
Tillgångar 707 866 755 757 415 115 226 111 186 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 390 382 308 214 193 58 116 51 100 100
Obeskattade reserver 119 119 88 47 20 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 196 364 359 497 201 57 110 60 85 107
Skulder och eget kapital 707 866 755 757 415 115 226 111 186 208
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 197 203 91 133 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 217 344 329 313 295 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 91 130 127 98 94 62 66 38 57 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Omsättning 386 668 683 684 631 310 433 169 310 432
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 386 668 683 684 631 310 433 169 310 432
Personalkostnader per anställd (tkr) 321 477 459 475 389 259 269 128 190 345
Rörelseresultat, EBITDA 10 125 163 109 173 -54 71 -46 3 -49
Nettoomsättningförändring -42,22% -2,20% -0,15% 8,40% 103,55% -28,41% 156,21% -45,48% -28,24% -%
Du Pont-modellen 1,56% 14,55% 21,72% 14,53% 41,69% -48,70% 30,53% -42,34% 0,00% -24,52%
Vinstmarginal 2,85% 18,86% 24,01% 16,08% 27,42% -18,06% 15,94% -27,81% 0,00% -11,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,98% 72,60% 55,64% 35,67% 31,38% 13,55% 22,40% 17,75% 25,16% 17,59%
Soliditet 68,29% 54,83% 49,89% 32,85% 50,06% 50,43% 51,33% 45,95% 53,76% 48,08%
Kassalikviditet 352,04% 233,24% 205,85% 149,09% 198,51% 173,68% 188,18% 150,00% 191,76% 171,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...