Visa allt om Redekon Uppsala AB
Visa allt om Redekon Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 318 1 289 1 264 1 107 823 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 46 - 2 40 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 362 296 291 267 269 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 361 297 292 269 269 0 0 0 0 0
Årets resultat 278 229 219 154 161 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 668 703 743 663 537 291 291 291 291 291
Tillgångar 828 743 743 663 537 291 291 291 291 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 532 454 425 356 322 161 161 161 161 161
Obeskattade reserver 120 120 120 110 50 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 176 169 199 197 165 130 130 130 130 130
Skulder och eget kapital 828 743 743 663 537 291 291 291 291 291
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 495 490 488 462 178 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 238 233 229 136 51 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 200 150 120 0 0 0 0 0
Omsättning 1 364 1 289 1 266 1 147 823 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 659 645 632 554 412 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 377 380 375 338 118 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 362 296 291 267 269 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring 2,25% 1,98% 14,18% 34,51% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 43,72% 39,97% 39,30% 40,57% 50,09% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 27,47% 23,04% 23,10% 24,30% 32,69% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,84% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 37,33% 41,43% 43,04% 42,10% 45,20% -% -% -% -% -%
Soliditet 75,56% 73,70% 69,80% 65,92% 66,82% 55,33% 55,33% 55,33% 55,33% 55,33%
Kassalikviditet 379,55% 415,98% 373,37% 336,55% 325,45% 223,85% 223,85% 223,85% 223,85% 223,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...