Visa allt om Örhammar Mäklartjänster Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 651 311 952 721 853 1 244 1 225 703 913 1 175
Övrig omsättning - - - - 48 - - 19 - -
Rörelseresultat (EBIT) 193 -179 217 -26 -59 153 19 69 88 171
Resultat efter finansnetto 194 -178 226 -14 -176 223 96 6 60 145
Årets resultat 190 -178 179 -14 -176 142 103 7 35 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 107 152 194 273 113 129 17 119 163
Omsättningstillgångar 504 274 488 610 730 1 027 896 520 625 504
Tillgångar 586 381 641 804 1 002 1 139 1 025 537 744 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 471 282 460 381 395 611 499 416 409 374
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 2 43 1 3 0 0 0
Kortfristiga skulder 115 99 180 421 564 527 522 121 316 273
Skulder och eget kapital 586 381 641 804 1 002 1 139 1 025 537 744 667
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 216 205 12 102 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 30 131 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 15 76 76 85 153 180 163 79 100 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 40 30 20 0 0
Omsättning 651 311 952 721 901 1 244 1 225 722 913 1 175
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 651 311 952 721 853 1 244 1 225 703 913 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) 18 86 86 123 296 406 375 99 210 244
Rörelseresultat, EBITDA 228 -133 282 57 58 201 63 82 132 216
Nettoomsättningförändring 109,32% -67,33% 32,04% -15,47% -31,43% 1,55% 74,25% -23,00% -22,30% -%
Du Pont-modellen 33,11% -46,72% 35,26% -1,74% -5,59% 19,58% 9,85% 14,15% 12,10% 25,79%
Vinstmarginal 29,80% -57,23% 23,74% -1,94% -6,57% 17,93% 8,24% 10,81% 9,86% 14,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,75% 56,27% 32,35% 26,21% 19,46% 40,19% 30,53% 56,76% 33,84% 19,66%
Soliditet 80,38% 74,02% 71,76% 47,39% 39,42% 53,64% 48,68% 77,47% 56,72% 58,23%
Kassalikviditet 438,26% 276,77% 271,11% 144,89% 129,43% 194,88% 171,65% 429,75% 197,78% 184,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...