Visa allt om Habo Mark & Trädgård Aktiebolag
Visa allt om Habo Mark & Trädgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 843 1 290 1 297 1 323 1 115 1 639 1 861 1 365 1 541 1 249
Övrig omsättning 334 535 149 - 5 47 - - 62 320
Rörelseresultat (EBIT) 277 94 -168 117 -111 78 377 50 147 223
Resultat efter finansnetto 267 89 -168 117 -109 69 322 -70 121 115
Årets resultat 81 89 -168 83 -11 71 185 -37 98 73
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 957 700 266 281 297 390 272 1 762 1 968 1 915
Omsättningstillgångar 308 187 329 547 914 1 171 1 505 352 602 331
Tillgångar 1 265 887 594 828 1 210 1 561 1 776 2 114 2 570 2 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 499 411 628 605 716 795 610 744 716
Obeskattade reserver 171 0 0 0 0 98 135 72 118 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 272 153 0 3 360 408 393 825 1 147 1 013
Kortfristiga skulder 291 235 183 197 245 339 454 608 561 375
Skulder och eget kapital 1 265 887 594 828 1 210 1 561 1 776 2 114 2 570 2 247
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 62 0 38 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 688 0 516 468 508 468 580 456 498 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 270 0 255 208 184 185 221 182 201 165
Utdelning till aktieägare 400 50 0 50 60 100 150 0 97 70
Omsättning 2 177 1 825 1 446 1 323 1 120 1 686 1 861 1 365 1 603 1 569
Nyckeltal
Antal anställda 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 922 - 649 662 558 820 931 683 771 625
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 - 429 275 296 291 336 244 297 287
Rörelseresultat, EBITDA 335 125 -152 133 -87 288 575 253 346 440
Nettoomsättningförändring 42,87% -0,54% -1,97% 18,65% -31,97% -11,93% 36,34% -11,42% 23,38% -%
Du Pont-modellen 21,90% 10,60% -28,11% 14,13% -8,84% 5,32% 22,52% 2,37% 7,20% 11,35%
Vinstmarginal 15,03% 7,29% -12,88% 8,84% -9,60% 5,06% 21,49% 3,66% 12,01% 20,42%
Bruttovinstmarginal 79,60% 69,92% 84,73% 81,93% 78,48% 81,21% 93,71% 91,72% 88,90% 91,27%
Rörelsekapital/omsättning 0,92% -3,72% 11,26% 26,46% 60,00% 50,76% 56,48% -18,75% 2,66% -3,52%
Soliditet 52,52% 56,26% 69,19% 75,85% 50,00% 50,49% 50,37% 31,31% 32,26% 36,45%
Kassalikviditet 105,84% 79,57% 179,78% 277,66% 373,06% 345,43% 331,50% 57,89% 107,31% 88,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...