Visa allt om Sellcraft i Vännäs Aktiebolag
Visa allt om Sellcraft i Vännäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 270 6 907 6 738 7 179 6 953 6 426 6 344 6 234 5 464 6 858
Övrig omsättning 1 21 - - - 1 1 27 - 105
Rörelseresultat (EBIT) 300 337 352 162 182 232 54 89 -49 -149
Resultat efter finansnetto 287 321 337 142 159 207 24 59 -76 -180
Årets resultat 287 250 202 100 113 191 24 59 -76 -132
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 11 16 22 28 6 12
Omsättningstillgångar 1 090 1 223 1 163 952 909 869 741 643 572 653
Tillgångar 1 090 1 223 1 163 957 920 885 763 671 578 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 631 657 606 479 429 316 143 119 60 136
Obeskattade reserver 0 81 81 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 70 90 110 130 150
Kortfristiga skulder 459 486 475 478 441 499 530 441 388 379
Skulder och eget kapital 1 090 1 223 1 163 957 920 885 763 671 578 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 314 245 270 323 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 822 850 792 943 915 454 525 382 341 684
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 258 209 201 340 336 302 295 296 337 433
Utdelning till aktieägare 400 313 200 75 50 0 18 0 0 0
Omsättning 7 271 6 928 6 738 7 179 6 953 6 427 6 345 6 261 5 464 6 963
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 4 4 3 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 423 2 302 2 246 1 795 1 738 1 607 1 586 2 078 1 366 1 143
Personalkostnader per anställd (tkr) 366 359 342 327 319 275 272 326 258 236
Rörelseresultat, EBITDA 307 337 357 168 188 238 60 93 -43 -125
Nettoomsättningförändring 5,26% 2,51% -6,14% 3,25% 8,20% 1,29% 1,76% 14,09% -20,33% -%
Du Pont-modellen 27,52% 27,56% 30,27% 16,93% 19,78% 26,21% 7,08% 13,26% -8,30% -22,41%
Vinstmarginal 4,13% 4,88% 5,22% 2,26% 2,62% 3,61% 0,85% 1,43% -0,88% -2,17%
Bruttovinstmarginal 28,57% 29,65% 29,71% 29,45% 29,90% 29,29% 26,09% 25,12% 26,72% 29,08%
Rörelsekapital/omsättning 8,68% 10,67% 10,21% 6,60% 6,73% 5,76% 3,33% 3,24% 3,37% 4,00%
Soliditet 57,89% 58,89% 57,54% 50,05% 46,63% 35,71% 18,74% 17,73% 10,38% 20,45%
Kassalikviditet 143,57% 149,38% 144,84% 100,00% 112,70% 83,37% 54,15% 51,93% 38,92% 67,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...