Visa allt om Västanå Trä & Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 504 1 018 1 243 1 725 72 0 0 186 178 1 341
Övrig omsättning 134 - - - - - - - 30 88
Rörelseresultat (EBIT) 639 6 221 583 18 -69 -289 -57 -114 79
Resultat efter finansnetto 839 258 457 888 -120 118 -227 -394 -255 793
Årets resultat 555 243 323 696 -120 118 -227 -394 -255 766
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 828 1 353 1 161 979 1 149 1 389 1 298 1 431 1 671 629
Omsättningstillgångar 907 868 1 249 1 297 175 43 75 316 570 2 098
Tillgångar 2 735 2 220 2 410 2 276 1 325 1 432 1 373 1 747 2 241 2 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 102 1 807 1 831 1 659 1 106 1 353 1 362 1 708 2 194 2 538
Obeskattade reserver 354 189 189 107 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 279 224 389 511 219 79 11 38 47 189
Skulder och eget kapital 2 735 2 220 2 410 2 276 1 325 1 432 1 373 1 747 2 241 2 727
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 566 501 512 574 0 0 0 0 0 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 331 417 357 425 0 0 0 0 122 226
Utdelning till aktieägare 293 260 267 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 1 638 1 018 1 243 1 725 72 0 0 186 208 1 429
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 504 1 018 1 243 1 725 - - - - 178 1 341
Personalkostnader per anställd (tkr) 948 956 967 1 067 - - - - 72 566
Rörelseresultat, EBITDA 639 18 233 599 34 -43 -283 -57 -114 79
Nettoomsättningförändring 47,74% -18,10% -27,94% 2 295,83% -% -% -100,00% 4,49% -86,73% -%
Du Pont-modellen 30,79% 11,67% 18,96% 39,59% 3,85% -% -% 2,18% -4,24% 29,12%
Vinstmarginal 55,98% 25,44% 36,77% 52,23% 70,83% -% -% 20,43% -53,37% 59,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 1,61% 1,69% 57,05%
Rörelsekapital/omsättning 41,76% 63,26% 69,19% 45,57% -61,11% -% -% 149,46% 293,82% 142,36%
Soliditet 86,95% 88,04% 82,09% 76,36% 83,47% 94,48% 99,20% 97,77% 97,90% 93,07%
Kassalikviditet 325,09% 387,50% 321,08% 253,82% 79,91% 54,43% 681,82% 831,58% 1 212,77% 1 110,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...