Visa allt om Polygon Communications Aktiebolag
Visa allt om Polygon Communications Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 536 6 506 8 071 11 017 11 303 11 362 9 359 8 216 5 940 6 298
Övrig omsättning - - 4 83 126 1 - 207 28 70
Rörelseresultat (EBIT) -7 29 -140 -12 293 864 193 138 -122 52
Resultat efter finansnetto -31 -32 -116 3 332 877 590 -38 -136 579
Årets resultat 5 2 7 82 255 550 530 -16 -91 332
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 211 263 269 175 127 89 95 101 2 870 3 121
Omsättningstillgångar 2 233 2 500 2 539 3 774 4 536 4 725 4 540 4 323 3 895 4 080
Tillgångar 2 444 2 763 2 808 3 949 4 663 4 815 4 635 4 424 6 765 7 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 419 1 413 1 411 1 405 1 403 1 348 773 1 624 1 786 2 227
Obeskattade reserver 418 463 523 653 771 791 671 695 787 873
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 0 1 988 1 998
Kortfristiga skulder 608 886 874 1 891 2 490 2 676 3 189 2 106 2 205 2 103
Skulder och eget kapital 2 444 2 763 2 808 3 949 4 663 4 815 4 635 4 424 6 765 7 200
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 228 1 354 1 907 2 235 2 629 2 384 1 983 1 447 1 413 1 613
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 446 473 692 815 857 811 685 539 512 558
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 80 200 0 1 380 88 350
Omsättning 5 536 6 506 8 075 11 100 11 429 11 363 9 359 8 423 5 968 6 368
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 6 7 6 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 384 1 627 1 614 1 836 1 615 1 894 1 872 2 054 1 485 1 575
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 468 528 519 511 535 550 519 499 557
Rörelseresultat, EBITDA 21 51 -122 4 298 870 199 193 19 266
Nettoomsättningförändring -14,91% -19,39% -26,74% -2,53% -0,52% 21,40% 13,91% 38,32% -5,68% -%
Du Pont-modellen -1,27% -1,16% -4,13% 0,15% 7,16% 18,30% 12,77% 5,27% 1,86% 8,49%
Vinstmarginal -0,56% -0,49% -1,44% 0,05% 2,95% 7,75% 6,33% 2,84% 2,12% 9,70%
Bruttovinstmarginal 68,71% 42,41% 46,19% 38,83% 46,26% 46,87% 54,45% 49,60% 57,53% 55,54%
Rörelsekapital/omsättning 29,35% 24,81% 20,63% 17,09% 18,10% 18,03% 14,44% 26,98% 28,45% 31,39%
Soliditet 71,40% 64,21% 64,78% 47,77% 42,27% 40,10% 27,35% 48,02% 34,78% 39,66%
Kassalikviditet 310,69% 231,72% 240,05% 181,81% 165,98% 144,92% 114,68% 181,39% 154,92% 191,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...