Visa allt om Östervall Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Östervall Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 845 1 067 1 252 1 439 1 625 1 278 1 303 1 451 1 540 1 471
Övrig omsättning 28 30 80 635 - 7 - 4 - 316
Rörelseresultat (EBIT) -128 170 100 459 177 -7 -94 166 122 496
Resultat efter finansnetto -141 145 62 426 164 -25 -119 93 46 443
Årets resultat -61 82 87 232 129 3 7 74 43 238
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 447 894 1 248 1 734 419 764 830 1 323 1 601 1 798
Omsättningstillgångar 980 1 382 1 330 1 193 1 075 720 936 - 731 878
Tillgångar 1 427 2 276 2 578 2 927 1 494 1 484 1 766 2 100 2 332 2 677
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 947 1 508 1 426 1 340 1 108 979 994 987 913 870
Obeskattade reserver 0 80 42 106 0 0 47 169 185 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 390 650 920 115 182 230 557 714 1 159
Kortfristiga skulder 350 298 460 561 271 324 494 386 520 437
Skulder och eget kapital 1 427 2 276 2 578 2 927 1 494 1 484 1 766 2 100 2 332 2 677
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 373 400 386 360 360 250 311 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 240 240 - 16 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 25 116 118 151 128 126 62 106 80
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 873 1 097 1 332 2 074 1 625 1 285 1 303 1 455 1 540 1 787
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 845 1 067 1 252 1 439 1 625 1 278 1 303 1 451 1 540 1 471
Personalkostnader per anställd (tkr) 270 229 491 536 584 448 516 312 420 361
Rörelseresultat, EBITDA 319 524 506 1 079 522 305 399 664 559 880
Nettoomsättningförändring -20,81% -14,78% -13,00% -11,45% 27,15% -1,92% -10,20% -5,78% 4,69% -%
Du Pont-modellen -8,90% 7,60% 3,88% 15,92% 11,91% -0,47% -5,32% 8,00% 5,27% 18,53%
Vinstmarginal -15,03% 16,21% 7,99% 32,38% 10,95% -0,55% -7,21% 11,58% 7,99% 33,72%
Bruttovinstmarginal 97,04% 98,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 74,56% 101,59% 69,49% 43,92% 49,48% 30,99% 33,92% -26,60% 13,70% 29,98%
Soliditet 66,36% 69,00% 56,58% 48,45% 74,16% 65,97% 58,25% 52,79% 44,86% 38,17%
Kassalikviditet 280,00% 463,76% 289,13% 212,66% 396,68% 222,22% 189,47% -% 140,58% 200,92%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...