Visa allt om LeJo Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om LeJo Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 065 1 999 1 881 1 692 1 989 1 741 1 705 1 757 2 050 806
Övrig omsättning 36 8 - 148 128 96 170 173 206 455
Rörelseresultat (EBIT) -59 28 20 8 27 251 138 151 525 193
Resultat efter finansnetto -168 -107 -128 -177 -140 135 -2 35 351 132
Årets resultat -169 1 18 6 8 40 48 22 25 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 919 4 040 4 020 5 827 5 672 5 826 4 070 3 701 2 900 2 923
Omsättningstillgångar 3 078 2 322 2 318 1 213 817 667 603 1 097 435 465
Tillgångar 6 997 6 363 6 338 7 040 6 490 6 493 4 672 4 798 3 335 3 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 340 338 320 315 306 266 218 196 171
Obeskattade reserver 0 0 108 258 453 603 538 605 424 205
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 238 5 935 5 793 5 941 5 355 5 473 3 663 3 273 2 440 2 706
Kortfristiga skulder 588 88 98 520 368 110 205 702 275 306
Skulder och eget kapital 6 997 6 363 6 338 7 040 6 490 6 493 4 672 4 798 3 335 3 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 313 259 227 205 191 126
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 347 328 336 394 0 100 221 205 206 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 151 154 154 156 137 141 178 175 156 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 101 2 007 1 881 1 840 2 117 1 837 1 875 1 930 2 256 1 261
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 065 1 999 1 881 1 692 1 989 871 853 879 1 025 403
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 491 505 561 456 256 318 299 286 157
Rörelseresultat, EBITDA 132 247 235 235 247 439 265 265 621 243
Nettoomsättningförändring 3,30% 6,27% 11,17% -14,93% 14,24% 2,11% -2,96% -14,29% 154,34% -%
Du Pont-modellen -0,79% 0,52% 0,36% 0,18% 0,46% 3,88% 3,00% 3,21% 15,83% 5,76%
Vinstmarginal -2,66% 1,65% 1,22% 0,77% 1,51% 14,47% 8,21% 8,76% 25,76% 24,19%
Bruttovinstmarginal 46,88% 56,23% 64,70% 61,70% 53,44% 78,40% 73,96% 60,22% 70,20% 38,96%
Rörelsekapital/omsättning 120,58% 111,76% 118,02% 40,96% 22,57% 31,99% 23,34% 22,48% 7,80% 19,73%
Soliditet 2,44% 5,34% 6,66% 7,25% 10,00% 11,56% 14,18% 13,62% 15,03% 9,40%
Kassalikviditet 121,43% 86,36% 21,43% 75,96% 38,32% 104,55% 43,41% 92,45% 12,36% 49,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...