Visa allt om Kostallet Design AB
Visa allt om Kostallet Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 150 8 913 8 099 7 927 9 928 9 793 10 078 8 746 7 579 5 930
Övrig omsättning 15 126 72 19 40 22 407 412 82 46
Rörelseresultat (EBIT) 146 276 -27 -122 -70 163 644 680 -272 -598
Resultat efter finansnetto 56 148 -242 -343 -327 20 544 457 -406 -652
Årets resultat 56 148 -242 -303 0 28 161 457 -338 -284
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 542 1 773 2 085 2 385 2 696 3 091 2 441 2 678 3 748 2 243
Omsättningstillgångar 4 187 4 685 4 322 4 486 4 733 4 984 3 761 3 149 3 103 2 091
Tillgångar 7 729 6 457 6 407 6 872 7 429 8 076 6 202 5 827 6 851 4 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 479 422 274 516 819 819 892 731 274 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 44 371 371 0 0 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 236 4 995 5 146 5 310 5 455 5 564 3 610 4 213 4 833 230
Kortfristiga skulder 1 013 1 039 987 1 045 1 110 1 321 1 330 883 1 743 3 424
Skulder och eget kapital 7 729 6 457 6 407 6 872 7 429 8 076 6 202 5 827 6 851 4 335
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 404 591 482 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 133 953 747 779 1 166 1 082 600 574 353 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 341 225 175 211 320 351 307 404 313 247
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 9 165 9 039 8 171 7 946 9 968 9 815 10 485 9 158 7 661 5 976
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 288 2 228 2 025 1 982 2 482 2 448 2 520 2 187 1 895 1 483
Personalkostnader per anställd (tkr) 373 300 236 254 377 366 340 404 294 240
Rörelseresultat, EBITDA 377 591 291 209 329 515 969 986 152 -212
Nettoomsättningförändring 2,66% 10,05% 2,17% -20,16% 1,38% -2,83% 15,23% 15,40% 27,81% -%
Du Pont-modellen 1,97% 4,41% -0,19% -1,70% -0,86% 2,09% 10,46% 11,88% -3,72% -13,15%
Vinstmarginal 1,66% 3,20% -0,15% -1,48% -0,64% 1,73% 6,44% 7,91% -3,36% -9,61%
Bruttovinstmarginal 38,23% 39,29% 41,49% 39,09% 40,31% 41,03% 38,06% 51,69% 44,21% 41,91%
Rörelsekapital/omsättning 34,69% 40,91% 41,18% 43,41% 36,49% 37,40% 24,12% 25,91% 17,94% -22,48%
Soliditet 6,20% 6,54% 4,28% 7,51% 11,46% 13,53% 18,79% 12,55% 4,00% 15,26%
Kassalikviditet 16,58% 67,08% 50,96% 55,98% 43,51% 30,05% 25,41% 42,70% 17,38% 8,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...