Visa allt om Lounge Aktiebolag
Visa allt om Lounge Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 844 702 830 857 702 838 592 350 347 186
Övrig omsättning 3 15 4 3 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 21 79 88 82 4 39 -15 15 2
Resultat efter finansnetto 3 15 73 80 72 0 35 -20 12 -18
Årets resultat 0 11 53 59 71 0 38 -20 12 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 21 0 0 0 0 21 12 1 2
Omsättningstillgångar 100 129 175 110 225 169 84 56 65 56
Tillgångar 132 150 175 110 225 169 104 68 66 58
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 243 233 180 120 49 49 11 30 19
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder -38 -94 -57 -70 104 120 55 58 36 39
Skulder och eget kapital 132 150 175 110 225 169 104 68 66 58
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 314 304 - 216 239 139 128 156 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 320 - 0 - 0 142 57 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 124 98 85 - 68 102 71 42 34 12
Utdelning till aktieägare 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 847 717 834 860 706 838 592 350 347 186
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 1 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 844 702 830 - 702 419 296 350 347 186
Personalkostnader per anställd (tkr) 445 411 389 - 284 246 136 198 191 89
Rörelseresultat, EBITDA 2 27 79 88 82 4 45 -11 16 8
Nettoomsättningförändring 20,23% -15,42% -3,15% 22,08% -16,23% 41,55% 69,14% 0,86% 86,56% -%
Du Pont-modellen 6,06% 14,00% 45,14% 80,00% 36,44% 2,37% 37,50% -22,06% 22,73% 5,17%
Vinstmarginal 0,95% 2,99% 9,52% 10,27% 11,68% 0,48% 6,59% -4,29% 4,32% 1,61%
Bruttovinstmarginal 74,76% 93,73% 90,48% 75,38% 81,91% 86,63% 85,64% 91,14% 87,90% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,35% 31,77% 27,95% 21,00% 17,24% 5,85% 4,90% -0,57% 8,36% 9,14%
Soliditet 128,03% 162,00% 133,14% 163,64% 53,33% 28,99% 47,12% 16,18% 45,45% 32,76%
Kassalikviditet -% -% -% -% 216,35% 140,83% 152,73% 96,55% 180,56% 143,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...