Visa allt om Affärshus Häggesta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Nettoomsättning 1 335 1 214 1 261 1 288 1 306 1 295 1 325 1 842 2 525 5 193
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 478 400 464 259 512 558 294 240 258 -159
Resultat efter finansnetto 404 331 347 118 328 389 210 266 -269 -765
Årets resultat 140 214 1 139 98 84 153 0 1 444 -818 -1 131
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 840 7 040 7 241 7 402 7 600 7 798 7 996 6 949 16 107 15 121
Omsättningstillgångar 402 433 1 003 162 147 51 204 3 029 7 556 2 765
Tillgångar 7 242 7 474 8 244 7 564 7 747 7 849 8 200 9 977 23 663 17 887
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 363 1 723 2 509 1 370 1 372 1 289 1 037 2 887 1 443 261
Obeskattade reserver 1 417 1 392 1 336 1 332 1 312 1 068 831 555 915 366
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 795 4 015 4 235 4 455 4 823 4 952 5 729 5 608 20 500 13 910
Kortfristiga skulder 666 343 164 407 240 541 604 928 806 3 350
Skulder och eget kapital 7 242 7 474 8 244 7 564 7 747 7 849 8 200 9 977 23 663 17 887
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 251 495
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 141 156
Utdelning till aktieägare 300 500 1 000 0 100 0 0 2 350 0 0
Omsättning 1 335 1 214 1 261 1 288 1 306 1 295 1 325 1 844 2 525 5 193
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 525 1 298
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 393 339
Rörelseresultat, EBITDA 678 600 625 457 710 756 435 361 366 -147
Nettoomsättningförändring 9,97% -3,73% -2,10% -1,38% 0,85% -2,26% -28,07% -27,05% -51,38% -%
Du Pont-modellen 6,60% 5,49% 5,63% 3,44% 6,61% 7,11% 3,84% 4,85% 1,50% -0,67%
Vinstmarginal 35,81% 33,77% 36,80% 20,19% 39,20% 43,09% 23,77% 26,28% 14,10% -2,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -19,78% 7,41% 66,53% -19,02% -7,12% -37,84% -30,19% 114,06% 267,33% -11,27%
Soliditet 34,08% 37,58% 43,07% 31,09% 30,19% 26,45% 20,12% 32,94% 8,88% 2,93%
Kassalikviditet 60,36% 126,24% 611,59% 39,80% 61,25% 9,43% 33,77% 326,40% 937,47% 82,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...