Visa allt om Winn Hotels Haninge AB
Visa allt om Winn Hotels Haninge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 353 27 571 27 665 27 107 29 102 26 373 23 666 26 307 25 466 23 731
Övrig omsättning 401 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 562 1 940 1 069 684 920 -612 -1 859 280 318 165
Resultat efter finansnetto 2 562 1 936 1 071 680 924 -617 -1 863 326 295 140
Årets resultat 0 0 2 -29 0 0 0 0 0 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 253 517 582 766 972 704 1 067 1 429 1 809 2 225
Omsättningstillgångar 6 744 5 762 9 884 9 257 8 749 6 752 3 792 2 877 3 379 2 908
Tillgångar 6 997 6 279 10 466 10 023 9 721 7 455 4 860 4 306 5 188 5 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 571 571 571 569 598 598 598 598 598 598
Obeskattade reserver 35 37 28 45 69 13 56 77 228 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 390 5 671 9 867 9 409 9 053 6 844 4 206 3 630 4 361 4 295
Skulder och eget kapital 6 997 6 279 10 466 10 023 9 721 7 455 4 860 4 306 5 188 5 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 292 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 251 6 540 6 312 6 638 8 007 7 934 7 209 7 531 7 267 6 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 430 2 253 2 389 2 142 2 971 2 798 2 751 2 721 2 891 2 483
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 754 27 571 27 665 27 107 29 102 26 373 23 666 26 307 25 466 23 731
Nyckeltal
Antal anställda 19 20 19 24 26 28 27 28 30 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 650 1 379 1 456 1 129 1 119 942 877 940 849 791
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 449 471 381 418 376 379 368 340 313
Rörelseresultat, EBITDA 2 790 2 258 1 394 1 055 1 285 30 -1 174 996 993 821
Nettoomsättningförändring 13,72% -0,34% 2,06% -6,86% 10,35% 11,44% -10,04% 3,30% 7,31% -%
Du Pont-modellen 36,66% 30,91% 10,24% 6,83% 9,53% -8,17% -38,15% 7,69% 6,67% 3,29%
Vinstmarginal 8,18% 7,04% 3,87% 2,53% 3,18% -2,31% -7,83% 1,26% 1,36% 0,71%
Bruttovinstmarginal 90,42% 89,49% 89,05% 88,45% 88,23% 87,00% 86,68% 87,74% 87,86% 86,84%
Rörelsekapital/omsättning 1,13% 0,33% 0,06% -0,56% -1,04% -0,35% -1,75% -2,86% -3,86% -5,84%
Soliditet 8,55% 9,55% 5,66% 6,01% 6,67% 8,15% 13,15% 15,18% 14,69% 15,02%
Kassalikviditet 104,71% 98,27% 98,44% 96,74% 94,72% 96,26% 86,47% 74,16% 74,50% 64,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...